คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ผลไม้ ณ เมืองนนทบุรี

ทุเรียนดั้งเดิมโบราณหายากน้อยที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

                  ราชาแห่งผลไม้ ณ นนทบุรี

           นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีดินดีมีคุณภาพเหมาะแก่การทำการเพาะปลูกจึงทำให้นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านผลไม้ซึ่งหนึ่งในผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและถือเป็นอัตลักษณ์ที่อยู่คู่กับนนทบุรีมาเป็นเวลาช้านานได้แก่ทุเรียน ทุเรียนนนทบุรีถือว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในจังหวัดนนทบุรีมีสวนทุเรียนมากมายซึ่งในปัจจุบันมีน้อยที่ที่จะใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีแต่ก็ยังมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ยังใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมไม่พึ่งสารเคมีได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

          ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีนั้นจะปลูกทุเรียนเก่าแก่พันธุ์โบราณซึ่งจะมีอายุเป็นร้อยปีซึ่งในปัจจุบันถือว่าหายากเพราะส่วนใหญ่ที่อื่นจะเน้นปลูกทุเรียนตามความนิยมได้แก่ หมอนทองและก้านยาว โดยวิธีการปลูกของที่นี่จะใช้วิธีการปลูกแบบยกร่องใช้พื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำและมีการปลูกต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วที่จะเปรียบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุเรียนซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากวิธีการปลูกในลักษณะดังกล่าวนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งในปัจจุบันเริ่มจะสูญหายคุณลุงก้าน(อดิศร ฉิมน้อย) ได้ให้ข้อมูลว่าทุเรียนนนทบุรีแท้ๆจะต้องใช้วิธีการปลูกในลักษณะดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้วแม้แต่ในจังหวัดนนทบุรีก็เช่นกันคุณลุงก้านยังได้กล่าวอีกว่าทุเรียนนั้นถือเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่กับนนทบุรีมาเป็นร้อยๆปีและมีความยั่งยืนที่นนทบุรีมาตลอดถือว่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ติดตัวชาวนนทบุรีแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอนุรักษ์เท่าไหร่

           จากการเยี่ยมชมและพูดคุยจึงกล่าวได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีเป็นสวนที่ปลูกทุเรียนได้อย่างคงความจริงแท้ของภูมิปัญญาชาวนนทบุรีดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแนวคิด กรรมวิธีการปลูก พันธุ์ทุเรียนโบราณที่หลากหลายไม่ปลูกตามกระแส และความมีจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกความเป็นนนทบุรีได้เป็นอย่างดี

4,070 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนนทบุรี