ย้อนกลับ

พระราชวังจันทน์

ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของสภาพพื้นที่ตั้ง อาณาเขตวังและเมืองโบราณพระพิษณุโลก สรลวง (อ่านว่าสระหลวง) สองแคว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามยุค รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของบรรดาวัดวาอารามต่างๆ ที่แวดล้อมบริเวณเขตพระราชวัง และที่ขาดไม่ได้คือ พระราชประวัติและพระมหาวีรกรรม รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเอง อาคารจัดแสดงมีความใหญ่โตสวยงาม มีทางลาดสำหรับรถเข็นสองล้อ มีเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย น่าเข้าไปเยี่ยมชม #museumreview

1,945 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพิษณุโลก