ย้อนกลับ

ถ้ำภูผาเพชร

            ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีความสวยงามมาก มีเส้นทางเดินภายในถ้ำสะดวกและมีอากาศถ่ายเทดีมาก จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือถ้ำนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ โครงกระดูกมนุษย์และเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งถูกสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตเคลือบติดอยู่บ่งบอกถึงการเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

         เป็นถ้ำหินปูนสีเทาขาว ประกอบด้วยโถงถ้ำขนาดน้อยใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 50 ไร่ มีลักษณะที่น่าสนในของหินงอก หินย้อย เสาหินย้อย ม่านหินย้อย สะพานหิน หินงอกลักษณะไข่ดาวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งถ้ำนี้ยังมีลักษณะหินเป็น(คือหินปูนที่ยังมีการเจริญเติบโต) บางบริเวณยังมีน้ำหยดซึ่งก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยได้ตลอดทั้งปี

ขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานธรณีประเทศไทย http://www.dmr.go.th/ThailandGeopark

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวอันนานี รีจิ

2,079 views

0

แบ่งปัน