คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดป่าสว่างบุญ

         ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย เนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ประชาชนนิยมมาปฏิบัติธรรมในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ สิ่งที่โดดเด่นของวัด คือมหาเจดีย์นับรวมกันได้ ๕๐๐ ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” มีเจดีย์องค์ประธาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เมตร มีทั้งหมด ๙ ชั้น มีบริวาร ๕๐๐ องค์ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่รอบๆทิศตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบสวยงามประณีตเคลือบสีทอง ทั้งหมดทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจกทับทิมโดยรอบสวยงามมีภาพพระธาตุเจดีย์สำคัญๆ ทั่วประเทศไทยประดับไว้ด้านบนภายในองค์เจดีย์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลอินเดียศรีลังกาและสาธารนุชน มาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง ๕๐๐ ยอด รวมทั้งได้นำพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และของมีค่ามาสักการะบูชาจำนวนมากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดสระบุรีhttp://www.saraburi.go.th/web2/travel/detail/7

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวอันนานี รีจิ

2,714 views

0

แบ่งปัน