คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ดอยผาสวรรค์

ที่ตั้งแห่งศรัทธาพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์

          พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ ตั้งอยู่บนดอยผาสวรรค์ท่ามกลางขุนเขาปกคลุมไปด้วยสีเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนโอโซนอันดับ 7 ของประเทศไทย เมื่อประมาณ 600 กว่าปี ณ บริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาหินปูน หินตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านหรือคนพื้นเมืองเรียกภูเขาว่า “ดอย” ซึ่งมีชื่อดอยต่างๆ อาทิ ดอยช้างผาด่าน ดอยผานมนาง หรือดอยผาสวรรค์ ดอยป่าซาง ดอยผาหลวง ดอยป่าคา ดอยป่าเปา ดอยผาสามหน่อ ดอยจำปู ดอยถ้ำ เป็นต้น ต่อมาจึงได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรและฆราวาส และญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสถานที่อบรมนักเรียนสามเณรของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาและโรงเรียนอื่นๆ มีเจ้าคุณ พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานการพัฒนา อาณาเขตส่วนใหญ่เป็นสวนหินงอก หินตั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ในระหว่างหินตั้ง หินงอก ทางศูนย์ได้ปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ พืชผักสวนครัวอื่นๆ เพื่อประกอบภัตตาหาร บนหน้าผาตั้งได้ก่อสร้างเป็นพุทธสถานมากมาย มีพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งจำลองมาจากประเทศพม่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิด พระเจ้าชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน พระเจ้าหยกทิพย์ พระไม้ขนุนมงคลคลคีรีศรีภูมิทิพย์  พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์แห่งนี้นอกจากจะได้มาไหว้พระขอพรแล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และต้นน้ำและยังได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ ที่นี่จึงเรียกได้ว่าเป็นแหล่งต้นบุญ ต้นน้ำ ต้นป่าและต้นไม้ ของประเทศไทย

 

 

2,016 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดแพร่