คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

คำแสนแกลเลอรี่

หอศิลป์ขนาดเล็กที่ทรงคุณค่า

 “คำแสนแกลเลอรี่” เป็นหอศิลป์ขนาดเล็กในเรือนไม้ที่ทรงคุณค่า คุณอิทธิพล ปัญญาแฝง เจ้าของคำแสนแกลเลอรี่แห่งนี้เป็นช่างแกะสลักและรักในงานศิลปะ จึงได้การก่อตั้ง “คำแสนแกลเลอรี่” เพื่อไว้เป็นที่เก็บแสดงผลงานศิลปะของตนเองและเพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในงานศิลปะได้เข้าชม ผลงานที่จัดแสดงอยู่ภายในเป็นผลงานที่ได้ทำและเก็บสะสมมาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นแกลเลอรี่ ภายในจัดแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานภาพเขียน งานแกะสลักไม้ และการสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคที่หลากหลาย ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในแกลเลอรี่แห่งนี้คือ “งานแกะสลักแนวพุทธศิลป์”

ผลงานที่สร้างขึ้นนั้นมักจะแฝงด้วยแง่คิด คติ และคำสอนของพระพุทธเจ้า ผลงานของคุณอิทธิพล ปัญญาแฝง จะมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง

          ภายในคำแสนแกลเลอรี่ จะได้เห็นถึงขั้นตอนการแกะสลักไม้ตั้งแต่การเตรียมไม้ ไปจนถึงการลงมือแกะสลัก โดยจะมีช่างท้องถิ่นที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาฝีมือช่างพื้นบ้านให้คงอยู่สืบต่อไป นอกจากนี้ทางคุณอิทธิพล ปัญญาแฝง รับงานแกะสลักไม้ตามสั่งอีกด้วย

เช่น งานแกะสลักไม้พระพุทธรูป งานแกะสลักภาพเหมือน เป็นต้น

 

 

 

 

4,025 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดแพร่