คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศรัทธาแห่งสัจจะ

พระธาตุสัจจะ ณ วัดลาดปู่ทรงธรรม

                “พระธาตุสัจจะ” นั้นนับว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มานานแสนนานแล้ว องค์พระธาตุตั้งอยู่ใน
วัดลาดปู่ทรงธรรม ที่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอท่าลี่ และเป็นวัดที่มีความสวยงามร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติ
                 จากประวัติที่ทางวัดลาดปู่ทรงธรรมได้บันทึกไว้ทำให้ทราบว่า พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมที่พังทลายลงและได้ก่อสร้างโดยให้มีลักษณะเป็นดอกบัวบานที่มีกลีบ ๓ ชั้น คล้ายกับพระธาตุพนมด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุ และดินที่นำมาจากพระธาตุพนมซึ่งทางวัดได้กำหนดให้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ
                 ภายในบริเวณวัดลาดปู่ทรงธรรมนอกจากพระธาตุสัจจะที่เป็นจุดเด่นไว้ให้สักการะบูชาแล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือ ฆ้องใหญ่ ที่มีไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นได้ตีเพื่อเป็นการเอาโชคเอาชัยก่อนที่จะได้ขึ้นไปทำการสักการะบูชาพระธาตุสัจจะกันด้วย ซึ่งการตีฆ้องใหญ่นี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวอำเภอท่าลี่ ว่าหากใครได้ตีก็จะได้รับแต่ความสุขและชีวิตก็จะมีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจอีกสิ่งหนึ่งคือ หุ่นผีรับบริจาค ที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเวลามีคนไปบริจาค ทำให้เป็นจุดสนใจแก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมา บางคนตกใจรีบวิ่งหนีกันแทบไม่ทัน ก็นับได้ว่านอกจากจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุแล้วยังมีเรื่องราวสนุกๆ ที่สร้างความทรงจำให้กับเราได้อีกด้วย
                ผู้เขียนเองก็มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาที่พระธาตุสัจจะ ณ วัดลาดปู่ทรงธรรมในอำเภอท่าลี่มาแล้วซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เขียนมาก เมื่อได้
สักการะบูชาองค์พระธาตุสัจจะแล้ว ก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาโดยทันใด ในด้านสภาพแวดล้อมภายในวัดเองก็มีบรรยากาศที่ดี เงียบสงบ และยังมองเห็นทิวทัศน์ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีมุมถ่ายภาพสวยๆ มากมาย เหมาะแก่การไปทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจที่สุด ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยก็อยากให้ได้ลองมาสัมผัสดูสักครั้งหนึ่ง แล้วคุณจะรู้ว่า ณ ที่แห่งนี้นั้นมีอะไรดีๆ ที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

สร้างสรรค์ผลงานโดย นางสาวนิตติยา  แก้ววงษา

12,733 views

43

แบ่งปัน