ย้อนกลับ

แดน "เนรมิตวิปัสสนา"

ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

            โดยปกติแล้วข้าพเจ้าเป็นคนที่ชื่นชอบความสงบและความเป็นธรรมชาติ เมื่อล้อรถได้เคลื่อนมาถึงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ข้าพเจ้าก็ต้องใช้คำว่าหลงรักที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะทันทีได้สัมผัสกับอากาศก็รู้เลยว่าอากาศที่นี่มีโอโซนอยู่มากเพราะมีภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณที่รายล้อมเป็นแนวตามสองข้างทาง การเดินทางนั้นใช้เวลาไม่นานนักก็มาถึงจดหมายปลายทางนั่นก็คือ “วัดเนรมิตวิปัสสนา” ความรู้สึกตอนนี้เหมือนว่าธรรมชาติกำลังเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัส ถึงความเย็นสบาย ผ่อนคลายและเงียบสงบ นี่คือบรรยากาศด้านหน้าของวัดเนรมิตวิปัสสนา  แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ก้าวเท้าผ่านประตูอันสูงใหญ่ที่ทำจากหินศิลาแลงและมีพระพุทธรูปยืนอยู่นั้น ก็เหมือนประหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เข้าไปเยี่ยมชมเมืองโบราณที่มีความวิจิตรงดงาม เหมือนดั่งดินแดนแห่ง “เมืองเนรมิต” ก็ว่าได้ ที่มีต้นไม้โบราณคือ “ต้นสาละ” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ล้วนแล้วแต่มีประวัติอันยาวนาน และนอกจากนี้ยังมีอุโบสถที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของวัด มีลักษณะเป็นเรือนทรงไทยประดับด้วยลวดลายไทยที่มีความประณีตและวิจิตรงดงาม ผนังนั้นทำจากศิลาแลงทั้งหลัง บานหน้าต่างทำจากไม้มะค่าแผ่นเดียว หลังคามุงด้วยเซรามิก และพื้นโดยรอบทำจากหินแกรนิต ที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย

          จากนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัสด้านในของอุโบสถ ที่มีพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอด้านซ้ายและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนให้ความเคารพนับถือ เพื่อมาไหว้สักการะบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เมื่อข้าพเจ้ามองไปรอบ ๆ ก็ต้องพบกับอีกหนึ่งความประทับใจ คือ “ลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง” ที่บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธกาลนานมาแล้วของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง

              นอกจากวัดเนรมิตวิปัสสนาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม การเดินจงกลม และนั่งสมาธิ สำหรับการเดินจงกลมนั้นเมื่อถึงรุ่งเช้า ก็จะมีพระอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญนำเดินจงกลม ซึ่งทางเดินลงนั้นจะมีบันไดหินที่ทำจากหินศิลาแลง มองเห็นเป็นแนวกำแพงยาวเรียงต่อกันอย่างสวยงาม มีต้นไม้และดอกไม้นานาพรรณ มีเสียงสัตว์ป่านานาชนิดกู่ร้องฟังดูแล้วช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริง

ถ่ายภาพโดย : Kanokwan Petyoo

สร้างสรรค์ผลงานโดย : นางสาวพรชิตา  ศรีลาสิทธ์

 

2,885 views

29

แบ่งปัน