ย้อนกลับ

นารายณ์รำลึก

แต่งกายชุดไทยทุกปี เมืองผู้ดีละโว้

เมื่อพูดถึงจังหวัดลพบุรี เชื่อว่าทุกท่านคงคิดถึง ลิง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำจังหวัดลพบุรี หรือคำพูดที่คุ้นเคยว่า “เมืองลิง”  ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่า เมืองลพบุรี น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์มาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองที่เมืองลพบุรีเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง

 

ดังนั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดลพบุรีจะมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ คือ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี ซึ่งก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้น ชาวลพบุรีเคยมีงานประเพณีอย่างหนึ่ง เรียกกันว่า "งานในวัง"