คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

นารายณ์รำลึก

แต่งกายชุดไทยทุกปี เมืองผู้ดีละโว้

เมื่อพูดถึงจังหวัดลพบุรี เชื่อว่าทุกท่านคงคิดถึง ลิง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำจังหวัดลพบุรี หรือคำพูดที่คุ้นเคยว่า “เมืองลิง”  ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่า เมืองลพบุรี น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์มาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองที่เมืองลพบุรีเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง

 

ดังนั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดลพบุรีจะมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ คือ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี ซึ่งก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้น ชาวลพบุรีเคยมีงานประเพณีอย่างหนึ่ง เรียกกันว่า "งานในวัง"

 

 

านแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จะเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการแสดงมหรสพทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีขบวนพิธีเปิดที่มีตามจุดต่างๆภายในตัวเมืองลพบุรี การแสดงแสงเสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงวิถีชีวิตไทย การตกแต่งโบราณสถานอย่างสวยงาม ขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร

นอกจากนั้น ยัมีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า  ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมสำคัญที่ถือเป็นภาพลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองลพบุรี

ข้อมูลจาก: https://th.wikipedia.org

รูปภาพจาก: 

Cr: https://pantip.com/topic/34826421 

Cr: http://www.tiewpakklang.com/highlights/lopburi-archive/3553/ 

Cr: https://pantip.com/topic/34823157

Cr : http://www.tiewpakklang.com/hilight-activities/1749/

 

6,336 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลพบุรี