ย้อนกลับ

นารายณ์รำลึก

แต่งกายชุดไทยทุกปี เมืองผู้ดีละโว้

เมื่อพูดถึงจังหวัดลพบุรี เชื่อว่าทุกท่านคงคิดถึง ลิง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำจังหวัดลพบุรี หรือคำพูดที่คุ้นเคยว่า “เมืองลิง”  ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่า เมืองลพบุรี น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์มาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองที่เมืองลพบุรีเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง

 

ดังนั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดลพบุรีจะมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ คือ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี ซึ่งก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้น ชาวลพบุรีเคยมีงานประเพณีอย่างหนึ่ง เรียกกันว่า "งานในวัง"

 

 

านแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จะเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการแสดงมหรสพทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีขบวนพิธีเปิดที่มีตามจุดต่างๆภายในตัวเมืองลพบุรี การแสดงแสงเสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงวิถีชีวิตไทย การตกแต่งโบราณสถานอย่างสวยงาม ขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร

นอกจากนั้น ยัมีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า  ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมสำคัญที่ถือเป็นภาพลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองลพบุรี

ข้อมูลจาก: https://th.wikipedia.org

รูปภาพจาก: 

Cr: https://pantip.com/topic/34826421 

Cr: http://www.tiewpakklang.com/highlights/lopburi-archive/3553/ 

Cr: https://pantip.com/topic/34823157

Cr : http://www.tiewpakklang.com/hilight-activities/1749/

 

1,727 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลพบุรี