กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 440

3,065 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดย กรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้ กรมชลประทาน เป็นผู้ดูแล

 

เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนป่า่สักชลสิทธิ์ ซึ่งได้ขุดพบหลักฐานที่สำคัญในด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งการดำรงชีวิต สภาพแวดล้อม ความเป็นไปต่างๆ  ตลอดจนความรุ่งเรืองของชุมชนในบริเวณนี้

 

รวมทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลด้านการชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนป่าสัก ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์  และทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

 

การจัดแสดงแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ


ส่วนที่ 1 อาคารเก้าเหลี่ยม จัดแสดงเรื่องการชลประทานในประเทศไทย และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กับการชลประทาน

 

ส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่อง "ย้อนรอยอารยธรรม" แสดงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานยุคต่างๆ ที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบหลักฐานในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่อดีตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์   และการตั้งถิ่นฐานยุคต่อๆ มาคือ สมัยทวารวดี  สมัยอยุธยา เป็นต้น เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ และภาชนะต่างๆ

 

ส่วนที่ 3 จัดแสดงเรื่อง "วัฒนธรรมท้องถิ่น" นำเสนอวิถีชีวิตของมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เก็บกักน้ำของโครงการฯ  ได้แก่  ชาวไทยเบิ้ง   ซึ่งเป็นกลุ่มคนอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาว   มีการนำวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งมาจัดแสดงเช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ภาษา วัฒนธรรม   ประเพณี และการดำรงชีวิต

 

ส่วนที่ 4 จัดแสดงเรื่อง "ภูมิศาสตร์"  นำเสนอความรู้ด้านธรรมชาติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ   แหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก

 

ส่วนที่ 5 จัดแสดงเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติ" เช่น  ป่าไม้และสัตว์ป่าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในอดีต   ได้นำต้นไม้และพืชพรรณที่เคยมีอยู่ในพื้นที่มาปลูกจำลองไว้ เช่น สักทอง ประดู่ป่า   ไผ่ และต้นค้อ

 

ส่วนที่ 6 จัดแสดงเรื่อง "ป่าสักวันนี้" จัดในลักษณะห้องแสดง 'สไลด์มัลติวิชั่น' เป็นการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆ   ที่ได้ชมมาแล้วทั้ง 5 ส่วน นำมาสรุปใส่แสง สี เสียง  และก่อนเข้าห้องแสดง ป่าสักวันนี้ จะมีป้ายนิเทศที่มีเสียงเมื่อเดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ   จะมีเสียงอธิบายถึงทัศนคติของหลากหลายบุคคล หลายอาชีพที่มีต่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สามารถชมวิวบริเวณสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ด้วยรถรางชมเขื่อนได้

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 036-494 843

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

-จากจังหวัดสระบุรี ใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1) และต่อด้วยถนนสายพุแค-ลำนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ถึงกิโลเมตรที่ 21 (สี่แยกพัฒนานิคม ซอย 12) ให้เลี้ยวขวามาตามทางหลวงหมายเลข 3017 ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร

-จากจังหวัดลพบุรี จากวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1) แล้วเลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงหมายเลข 3017 ผ่านบ้านโคกตูมและอำเภอพัฒนานิคม เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร

 

2.โดยรถไฟ จากกรุงเทพมหานคร โดยรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนแก่งคอย-บัวใหญ่ (ตรวจสอบขบวนที่แวะจอดสถานีย่อยหนองบัว) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก (เช่น สายกรุงเทพ - หนองคาย)

           **ในเทศกาลทุ่งทานตะวัน ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ทางการรถไฟ จะมีการจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษเพื่อชมทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สายกรุงเทพ - สุรนารายณ์ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ไปถึงปลายทางสถานีสุรนารายณ์ (ไม่แวะจอดสถานีรายทาง) เพื่อชมภูมิทัศน์ทางรถไฟเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อนจะย้อนกลับมาที่จุดจอดรถเขื่อนป่าสัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมท่องเที่ยวบริเวณประตูเขื่อนป่าสักและพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก และในช่วงเย็นกลับจากจุดจอดรถเขื่อนป่าสักถึงปลายทางกรุงเทพ (ไม่แวะจอดสถานีปลายทาง)**

 

3.รถโดยประจำทาง 

-มีรถโดยาสรประจำทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2) เส้นทางกรุงเทพ-หล่มสัก ผ่านจังหวัดสระบุรี และต่อรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-หนองม่วง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

 

-จากตัวจังหวัดลพบุรี มีโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งลพบุรี สายลพบุรี-หนองม่วง ระยะทาง 47 กิโลเมตร จะผ่านหน้าทางเข้าเขื่อนป่าสักฯ (สามารถเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เข้าไปยังพิพิธภัณฑ์)

 

-จากจังหวัดสระบุรี มีโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งสระบุรี สายสระบุรี-ลำนารายณ์ หรือสายสระบุรี-หล่มสัก ลงรถที่สี่แยกพัฒนานิคมซอย 12 ต่อรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-หนองม่วง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง