กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

22 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 445

9,634 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีกรมชลประทาน เป็นผู้ดูแล

เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งได้ขุดพบหลักฐานสำคัญในด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในบริเวณนี้

 

รวมทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลด้านการชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนป่าสัก ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์  และทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

 

การจัดแสดงแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

 

 • ส่วนที่ 1 อาคารเก้าเหลี่ยม จัดแสดงเรื่องการชลประทานในประเทศไทย และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 กับการชลประทาน
 • ส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่อง "ย้อนรอยอารยธรรม" แสดงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานยุคต่างๆ ที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ และภาชนะต่างๆ ตั้งแต่อดีตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และต่อมาถึงสมัยอยุธยา เป็นต้น
 • ส่วนที่ 3 จัดแสดงเรื่อง "วัฒนธรรมท้องถิ่น" นำเสนอวิถีชีวิตของมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เก็บกักน้ำของโครงการฯ  ได้แก่ ชาวไทยเบิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มคนอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาว โดยได้นำวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งมาจัดแสดง เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิต
 • ส่วนที่ 4 จัดแสดงเรื่อง "ภูมิศาสตร์"  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก
 • ส่วนที่ 5 จัดแสดงเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติ" เช่น ป่าไม้และสัตว์ป่าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในอดีต โดยจำลองต้นไม้และพืชพรรณที่เคยมีอยู่ในพื้นที่มาจัดแสดง เช่น สักทอง ประดู่ป่า   ไผ่ และต้นค้อ
 • ส่วนที่ 6 จัดแสดงเรื่อง "ป่าสักวันนี้" ห้องจัดแสดง 'สไลด์มัลติวิชั่น' นำเสนอข้อมูลเนื้อหาของ 5 ส่วนจัดแสดง นำมาสรุปใส่แสง สี เสียง  และก่อนเข้าห้องแสดงจะมีป้ายเสียง เมื่อเดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ จะมีเสียงอธิบายถึงทัศนคติของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีต่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ชมวิวบริเวณสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 • รถราง
 • รถไฟลอยน้ำเส้นทางกรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (เปิดให้บริการ ช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ขึ้นอยู่กับปฏิทินการรถไฟแห่งประเทศไทย)

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

 • จากจังหวัดสระบุรี ใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธิน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) เมื่อถึงตำบลพุแค ใช้ถนนสายพุแค - ลำนารายณ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สี่แยกพัฒนานิคม ซอย 12) ให้เลี้ยวขวามาตามทางหลวงหมายเลข 3017 ระยะทาง 15 กิโลเมตร จะถึงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางรวม 52 กิโลเมตร

   

 • จากจังหวัดลพบุรี เริ่มต้นที่วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 3017 ผ่านบ้านโคกตูมและอำเภอพัฒนานิคม เข้าสู่เขื่อนป่าสักระยะทางรวม ระยะทางรวม 57 กิโลเมตร

   

 

โดยรถไฟ 

จากกรุงเทพมหานคร เลือกสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนที่ใช้เส้นทางแก่งคอย - บัวใหญ่ และตรวจสอบขบวนที่แวะจอดสถานีย่อยเขื่อนป่าสักซึ่ง (สถานีตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์(อาทิ สายกรุงเทพ - หนองคาย)


**ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน-มกราคม การรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีการจัดขบวนรถไฟลอยน้ำเส้นทางกรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ** ติดตามรายละเอียดที่ http://www.railway.co.th หรือ FB : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

รถตู้

 • จากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2) เส้นทางกรุงเทพ-หล่มสัก ผ่านจังหวัดสระบุรี และต่อรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-หนองม่วง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 

รถโดยสารประจำทาง 

 • จากสถานีขนส่งลพบุรี สายลพบุรี-หนองม่วง ระยะทาง 47 กิโลเมตร จะผ่านหน้าทางเข้าเขื่อนป่าสักฯ (สามารถเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เข้าไปยังพิพิธภัณฑ์)
 • จากสถานีขนส่งสระบุรี สายสระบุรี-ลำนารายณ์ หรือสายสระบุรี-หล่มสัก ลงรถที่สี่แยกพัฒนานิคมซอย 12 ต่อรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-หนองม่วง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ทางลาด และมีบริการรถเข็น
 • ลิฟท์
 • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, สุขา
 • ร้านอาหาร  ร้านขายสินค้าที่ระลึก 

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง