กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง
กิจกรรมปี 2562

03 มี.ค. 2562

กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง

492 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม เชิญชวนมิตรสหาย ผู้รักการอ่านมาพบปะกันในกิจกรรม    "อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง" โดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้เขียน “การอ่านให้เก่ง” พิมพ์ครั้งที่ 17     ไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ่านหนังสือแบบไหน หรืออ่านอะไร ไม่ว่าคุณจะรู้สึกคร้านจะอ่านหรือขยันสักปานใด การอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกอณูของชีวิต เชิญร่วมพูดคุย สนทนา เรื่องที่ว่าด้วยการอ่าน ได้ ณ บัดนี้     ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องคลังความรู้  ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม   เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียน https://goo.gl/R2SRC4     กำหนดการ 13.00 น. ลงทะเบียน /เขียนแนะนำตัวเองสั้นๆ /อ่านหนังสือแนะนำการอ่าน 14.00 น. วิทยากรพูดคุย 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 15.30 น. Workshop กิจกรรมการอ่าน

วันที่สร้าง : 14 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

03 มี.ค. 2562

13:00 - 15:30

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775