กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

27 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 522

10,963 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก  ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชม โดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน" 
2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC 
3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 225 2777
โทรสาร : 02 225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

 

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

สำหรับเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนที่ด่านยมราช วิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ราชดำเนิน ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง  วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์ มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ

 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524

 

 • รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีวงเวียนใหญ่  ต่อรถประจำทางสาย 82

 

 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีหัวลำโพง ต่อรถประจำทางสาย 1, 3, 53

 

 • เรือด่วน : ลงท่าเรือราชินี หรือ ท่าเตียน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop
 • ที่จอดรถ
 • ร้านกาแฟ ดิโอโร่
 • ร้านอาหาร เอลฟิน

24

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,624 ผู้เข้าชม0.97 กม.ขอเส้นทาง
4,201 ผู้เข้าชม1.2 กม.ขอเส้นทาง
13,765 ผู้เข้าชม2.2 กม.ขอเส้นทาง
1,387 ผู้เข้าชม4.18 กม.ขอเส้นทาง
1,315 ผู้เข้าชม4.71 กม.ขอเส้นทาง
122 ผู้เข้าชม5.91 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

20 ธ.ค. 2561

13 ธันวาคม 2561
[#MuseumInfocus2019]  มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มูลนิธิฮาวีย์ มิลค์ และด็อกคิวเมนทารี่ คลับ . ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์ เดอะ ไทม์ส ออฟ ฮาวีย์ มิลค์ (The Times of Harvey Milk) ภาพยนตร์ที่ทำให้เห็นคุณค่า ในความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกผิว [Synopsis] http://documentaryclubthailand.com/the-times-of-harvey-milk-2/  . หลังชมภาพยนตร์ ร่วมพูดคุยกับ Stuart Milk, Global Human Rights/LGBT Civil Rights Advocate and  Co-Founder of the Harvey Milk Foundation . วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/5NqDAV . *ภาพยนตร์มีบทบรรยายภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาขณะเสวนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02-225-2777 ต่อ 431, 432   ***************************   AGENDA 16.00 Registration 16.30 Film: THE TIMES OF HARVEY MILK (90 min / USA / 1984) 18.00 Talk & Share: Harvey Milk and LGBT Rights in America   Speaker: Stuart Milk Global Human Rights/LGBT Civil Rights Advocate and  Co-Founder of the Harvey Milk Foundation   Moderator: Ronnapoom Samakkeekarom Lecturer and President of the Thai Transgender Alliance   #MuseumSiam #ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

14 ธ.ค. 2561

16 ธ.ค. 2561

04 ธันวาคม 2561
มิตรรักทั้งหลายฟังทางนี้#บางกอกยุคซิกส์ตี้กลับมาแล้ว.ขอเชิญหนุ่มสาวทั้งวัยเก๋าวัยโจ๋มาพบกัน ที่เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนNight at The Museum 8 ตอน Night Club(ไนต์คลับ)City in The Sixties สีสันตะวันตกยุคหกศูนย์.ปี 2561 มิวเซียมสยามขอเนรมิตพื้นที่ให้เป็นบางกอกยุค 60’s (ทศวรรษที่ 1960) ย้อนเวลาสัมผัสสีสันตะวันตก ช่วงเวลาแห่งความหวังและความสนุกสนานจากวัฒนธรรม “ยุคซิกส์ตี้”ต้นกำเนิดความโก้เก๋ที่ป๊อบจนกลายเป็นไอค่อนถึงปัจจุบัน.สนุกสนานแบบได้สาระผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ.#โซนบางกอกยุคซิกส์ตี้ สัมผัสสีสันตะวันตก กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นบ้านเมืองบางกอกยุคซิกส์ตี้ ทั้งคาเฟ่ ร้านทำผม และอีกมากมาย#ฟลอร์เต้นรำไนท์คลับ เนรมิตลานคนกบแดงให้กลายเป็นฟลอร์เต้นรำขนาดใหญ่พร้อมดนตรีสดร่วมบรรเลง รอขาโจ๋เท้าไฟมาโชว์ลีลาสเตปทวิสต์ และคลาสพิเศษสอนเต้นสไตล์ซิกส์ตี้จากมืออาชีพ#เสวนาประสาซิกส์ตี้ พูดคุยกับทุกเรื่องเด็ดดวงยุค 60’s ที่กลายเป็นไอค่อนจนถึงทุกวันนี้ ทั้งแฟชั่นสุดเปรี้ยว รถยนต์คันโก้ หรือภาพยนตร์ระดับตำนาน ฯลฯ กับกูรูที่จะมาเล่าให้ฟังแบบถึงใจ#หนังกลางแปลง ภาพยนตร์จากยุค 60’s ที่จะนำมาฉายกันให้ชมกันในงาน#แปลงโฉมสุดเริ่ดสะแมนแตน บริการร้านเช่าชุดและจัดแต้งทรงผม แปลงโฉมให้เข้าสู่บรรยากาศยุคซิกส์ตี้ ร้านตัดผม ที่มีบริการตัดจริงสำหรับคุณผู้ชาย (ทรงที่กำหนด) และบริการเซ็ตผมสำหรับคุณผู้หญิง ด้วยราคาแบบย่อมเยา#ฟู๊ดทรักส์ยุคซิกส์ตี้ ที่พาเหรดคาราวานอาหารมาคุณอิ่มอร่อยกัน ทั้งข้าวผัดอเมริกัน, มิลค์เชค และอีกหลากหลายเมนูจากยุค 60's....และอีกมากมายที่รอให้คุณมาพบด้วยตัวคุณเอง!.พบกันโดยพร้อมเพรียง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561ณ มิวเซียมสยาม(ท่าเตียน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย!.ติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่https://www.facebook.com/events/1840287622757826/ ............................................ #ประกาศ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 เพื่อความสมบูรณ์ และความสนุกของงาน Night at the museum 8 ตอน "Night Club" มิวเซียมสยามจะเปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทย พร้อมร่วมทั้งกิจกรรม Night at the museum ตั้งแต่ 16:00 - 22:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก ........................................... วันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. มีการจัดกิจกรรม Night at The Musem ครั้งที่ 8 ตอน "Night Club" เต็มทั้งพื้นที่ ไม่สามารถจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในบริเวณ “มิวเซียมสยาม” ได้ .สำหรับเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน สามารถนำรถไปจอดได้ที่ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค (เสียค่าใช้จ่ายในการจอด 40 บาทสำหรับ 4 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 40 บาท) และริมถนนโดยรอบมิวเซียมสยาม.ทั้งนี้ นายกบแดงขอแนะนำให้เดินทางโดยขนส่งมวลชนสาธารณะครับ ซึ่งมีวิธีการเดินทางแนะนำ ดังนี้#ทางรถยนต์ หรือเดินทางด้วย Taxi : - #มาจากทางสนามหลวง ลงทางด่วนที่ด่านยมราช วิ่งเข้าเส้นหลานหลวง เข้าสนามหลวง ผ่านวัดพระแก้ว วิ่งตรงมาทางวัดโพธิ์ มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ- #มาจากทางฝั่งธนบุรี ลงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เลี้ยวซ้ายผ่านปากคลองตลาด เมื่อถึงแยก สน.พระราชวัง เลี้ยวขวา มิวเซียมสยามจะอยู่ซ้ายมือ#วิธีเดินทางไปจอดรถที่ยอดพิมาน(จากมิวเซียมสยาม) ให้ออกจากมิวเซียมสยาม วิ่งเข้าเส้นพาหุรัด เลี้ยวขวา จากนั้นวิ่งผ่านโรงเรียนสวนกุหลาบ และกลับรถใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า จะพบทางเข้าสู่ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค *เสียค่าใช้จ่ายในการจอด 40 บาทสำหรับ 4 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 40 บาท#ทางรถโดยสาร : สาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82, 524#ทางรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานี “วงเวียนใหญ่” แล้วนั่งรถประจำทางสาย 82#ทางรถไฟใต้ดิน MRT : ลงสถานี “หัวลำโพง” แล้วนั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 5#ทางเรือ : ลงท่าเรือ “ราชินี” เดินออกมาจนเจอถนนใหญ่แล้วข้ามถนน เดินตรงผ่านสน.พระราชวัง แล้วจะเห็นมิวเซียมสยามอยู่ทางซ้ายมือ#ส่วนลดพิเศษ ไป - กลับ Night at The Museum 8 สะดวกปลอดภัยใช้ Grab ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/news-detail.php?MID=12&CID=60&CONID=3376&SID=131

10 ต.ค. 2561

05 ตุลาคม 2561
ถ้าคุณ คือ คนที่รักการอ่านและชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมห้องคลังความรู้ Knowledge Center จากมิวเซียมสยามพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 10 ตุลาคมนี้!คลังหนังสือและความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า พร้อมบริการยืม-คืนและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์** ให้ทุกคนใช้บริการอย่างครบครัน ต่อยอดการเรียนรู้ได้ไม่รู้จบพบกันที่ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น.พิเศษ สำหรับ 50 ท่านแรกที่ใช้บริการห้องคลังความรู้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 รับหนังสือจากผู้สนับสนุนคนละ 1 เล่ม ฟรี!*ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจาก- KinoKuniya- สำนักพิมพ์มติชน- สำนักพิมพ์เมืองโบราณ- สมมติ- SalmonBooks- TKpark สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://knowledge-center.museumsiam.org/  #หมายเหตุ*สงวนสิทธิ์ในการรับหนังสือ 1 ท่าน ต่อ 1 เล่มเท่านั้น** ท่านที่สนใจดูรายละเอียดการใช้บริการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge-center.museumsiam.org/regulations 

19 ก.ย. 2561

23 ก.ย. 2561

05 กันยายน 2561
มิวเซียมสยาม ขอเชิญทุกคนร่วมค้นหาความหมาย กับปริศนาที่ซุกซ่อนอยู่ กับกิจกรรม : ถอดรหัส 'กลอักษร' ไทย เนื่องในโอกาสพิเศษ วันพิพิธภัณฑ์ไทย(19 กันยายน) ชวนทุกคนร่วมค้นหาและเรียรู้เรื่องราวการถอด “กลบท” ที่ดึงความรู้ในเรื่องราวของ “ภาษาไทย” จากในห้อง “ไทยแปลไทย” เนื้อหาองค์ความรู้ของนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย ได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของภาษาไทย และอัจฉริยะของผู้นำภาษาไทยมาใช้อย่างน่าสนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการนำภาษาไทยไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย.ร่วมเรียนรู้วิธีการอ่าน พร้อมแข่งขันในกิจกรรม Walk Rally ยกทีมร่วมค้นหาและถอด “กลบท” ในรูปแบบต่างๆ มาไขปริศนาหาคำตอบที่วัดพระเชตุพนฯ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากมิวเซียมสยาม! ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย • วันที่ 19 -22 กันยายน 2561 วันละ 2 รอบรอบแรก 10.00 – 12.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสอง 13.00 – 15.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม) • วันที่ 23 กันยายน 2561 วันละ 3 รอบรอบแรก 10.00 – 12.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสอง 13.00 – 15.00 น.(รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสาม 15.00 – 17.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม) หมายเหตุ วันที่ 22 กันยายน 2561 มิวเซียมสยามมีการจัดกิจกรรมพิเศษ จึงเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ได้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานมาแล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org)   พิเศษ! วันที่ 19 กันยายน 2561 เข้าชมมิวเซียมสยามฟรี เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้เล่นถอนกลบทรูปแบบต่างๆ ที่ห้อง “ไทยอลังการ” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ฟรี ลงทะเบียนได้ที่  https://www.ticketmelon.com/museumsiam/thaifont  ***วิธีการลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ Ticketmelon*** เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ticketmelon.com จากนั้น ค้นหากิจกรรม "ถอดรหัส 'กลอักษร' ไทย" หรือเลื่อนด้านล่างและคลิ๊ก (หรือสามารถคลิ๊กเข้าไปที่ https://www.ticketmelon.com/museumsiam/thaifont) เมื่อคลิ๊กเข้ามาแล้วจะพบหน้ากิจกรรม และรอบกิจกรรม (สำหรับผู้ที่ใช้ผ่าน Smart Phone ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง ส่วนผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ PC จะอยู่ที่ด้านซ้าย) ให้ท่านเลือกรอบกิจกรรมที่ท่านต้องการ โดยการเลือกที่นั่งรอบที่ต้องการให้เป็น "1" จากนั้น กด "Buy Ticket"*ลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น ถ้าต้องการลงทะเบียนให้เพื่อนต้องลงทะเบียนอีกรอบ หากท่านยังไม่ได้ล็อกอินหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บสามารถลงทะเบียนด้วยรับ Facebook หรือสมัครด้วยอีเมล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ยืนยันในการลงทะเบียนหน้างานอีกครั้ง เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ทางระบบจะส่งอีเมลให้ท่าน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ท่านสามารถ นำ QR Code และข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการลงทะเบียนหน้างานได้เลยครับ ***#หมายเหตุ*** วิธีการสำรองสิทธิ์ ให้ท่านเลือกรอบกิจกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่วม และเลือกจำนวน "1" และคลิ๊ก "Buy Ticket" และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  กรุณาใส่ชื่อและนามสกุลจริงในการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  การลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทางทีมงานจะสำรองที่นั่งเพียงที่นั่งเดียว หากต้องการสำรองที่นั่งเพิ่ม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนของท่านในการลงทะเบียน วันที่ 22 กันยายน 2561 มิวเซียมสยามมีการจัดกิจกรรมพิเศษ "Muse Pass Min Concert มันส์ยกแก็งค์" ซึ่งในวันดังกล่าว มิวเซียมสยามจะเปิดบริการให้เฉพาะผู้ที่ได้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกิจกรรมถอดรหัสกลอักษรไทย" จะสามารถเข้าเวิร์คช้อปในอาคารนิทรรศการ แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่คอนเสิร์ตได้ หากท่านต้องการร่วมชมคอนเสิร์ตและร่วมกิจกรรมอื่นๆ กรุณาซื้อบัตรเข้าร่วมงานควบคู่กัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 407 ------------------------------------------ รายละเอียดกิจกรรม • วันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 (พุธ – เสาร์)รอบแรก10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม10.30 – 11.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ11.00 – 12.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสอง13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม13.30 – 14.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ14.00 – 15.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ • วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 รอบแรก10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม10.30 – 11.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ11.00 – 12.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสอง 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม13.30 – 14.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ14.00 – 15.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสาม 15.00 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม15.30 – 16.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ16.00 – 17.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ  

22 ก.ย. 2561

05 กันยายน 2561
Museum Siam PresentsMuse Pass Mini Concert : มันส์ยกแก๊งส์เสาร์ที่ 22 กันยายน 2561.สนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 ที่มีก๊วนแก๊งส์มิวเซียมมากันพร้อมพรั่งในครั้งนี้ พร้อมกับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮิต นำทีมโดย - Season Five- นนท์ ธนนท์- BNK48.นอกจากนี้ยังได้พบกับการแสดงของ Museum Show และ Idol Fan Song บนเวทีอีกด้วย!.บัตรเข้าร่วมกิจกรรมราคา 600 บาท/ท่านสิทธิพิเศษ สำหรับทุกท่านที่ซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 ท่านละ 2 ใบ (มูลค่า 598 บาท) รับพร้อมกันในวันงาน .ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ www.ticketmelon.comเริ่มขายบัตรวันที่ 7 กันยายน เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/279339439459793/
pav

/

next

โปรโมชั่น

ส่วนลดราคาพิเศษ สำหรับวัยรุ่นวัยเรียน และเพื่อนๆ ที่ยกแก็งค์มาเที่ยว รับส่วนสำหรับซื้อบัตรเข้าชมมิวเซียมสยาม.- สำหรับ #นักเรียน และ #นักศึกษา เพียงแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา (ไม่จำกัดเครื่องแต่งกาย) สามารถบัตรเข้าชมมิวเซียมสยามในราคาพิเศษ เหลือ 50 บาท (จากปกติ 100 บาท)- สำหรับ #การเข้าชมเป็นกลุ่ม จำนวน 5 คนขึ้นไป รับส่วนลดค่าเข้าชม 50% ทุกท่าน *สามารถใช้ได้ทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มาด้วยกันเท่านั้น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org.-------------------Special promotion for student and the gang, get special discount for ticket to Museum Siam!.- For #Students : Show your student ID card and get 50% discount (from 100 Baht)- For #GroupVisits with more than 5 people : get 50% discount per person.*This option can use only with group consist of Thai and foreigners. For more information www.museumsiam.org

ไป - กลับ Night at The Museum 8 สะดวกปลอดภัยใช้ Grab​ . #ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 50%* / 5 ครั้ง      ต่อ 3 วัน (14-16 ธ.ค.61) (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง) ใส่รหัส: NIGHTSIAM . #ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 50%* / 2 ครั้ง ต่อวัน  (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง) ใส่รหัส: NIGHTCLUB . ใช้ได้วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2561 เฉพาะการเรียกไป - กลับจาก มิวเซียมสยาม, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑ์เหรียญ, พิพิธบางลำพู, พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน . หมายเหตุ : ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe และ GrabBike (Win) . <a href="https://www.facebook.com/events/1840287622757826/">https://www.facebook.com/events/1840287622757826/  

เรียก Grab ไปมันกันยกแก๊งส์ที่งาน Muse Pass Mini Concert  ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 50%* 2 ครั้ง (*ลดสูงสุด 100 บาทต่อครั้ง) ใส่รหัส : MP100 New users Get 50%* off / 2 rides (*Maximum discount at THB100 / ride) Promo Code : MP100 ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 50 บาท 2 ครั้ง ใส่รหัส : MP50 All users Get THB50 off / 2 rides Promo Code : MP50  Muse Pass Mini Concert วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 | 18.00 น. | มิวเซียมสยามบัตรเข้างาน 600 บาท/คน ซื้อได้ที่ www.ticketmelon.com/museum-siam/muse-pass-mini-concert*** คอนเสิร์ตกลางแจ้ง / บัตรยืนทุกใบ ***

free

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ Happy Mother Day! กับกิจกรรมสุดพิเศษจากมิวเซียมสยาม "สิงหาหรรษา พาแม่เที่ยว" เข้าชมมิวเซียมฟรี 1,000 ครอบครัว ตลอดเดือนสิงหาคม นี้.ด้วยกติกาง่าย...นิดเดียว1.พาคุณแม่มาเที่ยวที่มิวเซียมสยาม2.กดติดตามเฟซบุ๊ก Museumsiamfan3.ถ่ายภาพครอบครัวสมาชิกที่มิวเซียมสยาม4.Post ภาพ พร้อมติดแฮชแท็ก#travelwithmom2018 #museumsiam  

free

มิวเซียมสยาม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขอมอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” สำหรับผู้ถือเพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงพร้อมบัตรประชาชน สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 .นอกจากมิวเซียมสยามแล้ว ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมส่งความสุขจากการไปเที่ยวให้ทั่วถึงกัน อาทิ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาตร์ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ .สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้- มิวเซียมสยาม- สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง (เชียงใหม่,สุโขทัย,พิษณุโลก,ขอนแก่น,ระยอง) - สวนสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่ กทม., ชลบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, ขอนแก่น และอุบลราชธานี -ส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ “การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว” ของ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งมีมากกว่า 40 รายการ
pav

/

next

ข่าวสาร

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา "ห้องคลังความรู้ KnowledgeCenter" จากมิวเซียมสยาม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว  ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น. คลังหนังสือความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า พร้อมบริการยืม-คืนและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกคนใช้บริการอย่างครบครัน ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับ 50 ท่านแรกที่ใช้บริการห้องคลังความรู้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 รับหนังสือจากผู้สนับสนุนคนละ 1 เล่ม ฟรี!โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านคิโนะคุนิยะ, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สำนักพิมพ์สมมติ, สำนักพิมพ์แซลม่อนบุ๊คส์ และ TK park  ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น.  ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก, วิธีการยืม-คืน และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge-center.museumsiam.org/regulations 
นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนาย Hung, Shih-Yu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 5 ปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวันว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินร่วมกันด้านงานวิจัย การจัดทำนิทรรศการ งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑวิทยาร่วมกัน ระหว่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันและมิวเซียมสยาม โดยมีแขกผู้มิเกียรติจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารของทั้งสองพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
มิวเซียมสยามจัดกิจกรรม “Muse Pass Mini Concert มันส์ยกแก็งส์” โปรเจกต์พิเศษในโครงการบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 เอาใจคนรุ่นใหม่ หวังขยายฐานนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ นำโดย Season Five, BNK48 รุ่น 2 และ นน ธนนท์ (แชมป์จากThe Voice ซีซั่น 1 และ The Mask Singer ซีซั่น 4) พร้อม Museum Show โชว์พิเศษจากพิพิธภัณฑ์โครงการการแสดงพิเศษแทนความรัก จากกลุ่มแฟนคลับศิลปิน ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ เปิดให้จองบัตรแล้วทาง www.ticketmelon.com สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ “มิวพาส” ซีซัน 6 “มันส์ยกแก๊งส์” บัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ได้ฟรีถึง 63 แห่ง ทั่วประเทศ และส่วนลดร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 4,500 บาท ในราคาบัตรเพียง 299 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศจำนวน 63 แห่งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้แก่สังคม สนองนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต   นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า มิวเซียมสยามเห็นถึงโอกาสของการเปิดพื้นที่ในมิวเซียมสยาม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอื่น นอกเหนือจากเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และยังเป็นการดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มารู้จักกับพื้นที่พิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์คนปัจจุบัน และมุ่งหวังว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคนกลุ่มนี้ให้หันมาสนใจ และท่องเที่ยวหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์และเหล่งเรียนรู้ต่อไป กิจกรรม “Muse Pass Mini Concert มันส์ยกแก็งส์” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม โปรเจกต์พิเศษส่งท้ายซีซั่น ที่จัดขึ้นเพื่อให้มุ่งหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์หรือยังไม่รู้จักกับมิวเซียมสยาม ได้เข้ามาเที่ยวชม เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ขยายฐานผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าชมจะได้พบกับกิจกรรมในงานมากมาย อาที ชมมินิคอนเสิร์ตศิลปินในดวงใจ BNK 48 รุ่น 2 , วง Season 5 และ นนท์ ธนนท์(แชมป์จากThe Voice ซีซั่น 1 และ The Mask Singer ซีซั่น 4) การแสดง Museum Show สุดพิเศษจากพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ อาทิ  การแสดงโขนประยุกต์จากหมู่บ้านโขน จ.นครปฐม, การแสดงจากพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่!, การแสดง “Idol Fan Song” จากแฟนคลับที่ต่อยอดแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์งานเพลงมอบให้แก่ไอดอลที่ตนเองชื่นชอบ, กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานจากการออกบูธของเหล่าพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในบัตร Muse Pass อาทิ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ , สยามเซอร์เพนทาเรียม , ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล , หมู่บ้านโขน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมและอิ่มอร่อยกับคาราวาน Food Truck ภายในงาน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษดังกล่าว สามารถซื้อบัตรมิวพาส 2 ใบ ในราคา 600 บาท ซึ่งจะได้รับริสต์แบนด์การเข้าชมคอนเสิร์ต(สำหรับ 1 คน)จำนวน 1 ใบ นอกจากจากนี้ ยังมีแพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรรวมกันเป็นกลุ่ม จำนวน 4 คน ราคา 2,400 บาท จะได้รับบัตรมิวพาส 8 ใบ พร้อมสิทธิลุ้นรับรางวัล “เพื่อนกันไปมันส์ยกแก็งส์” จากผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), บัตรเครดิต KTC, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์(Thai Lion Air), สวนสนุก VRX และอีกมากมาย สิทธิพิเศษแบบนี้ เฉพาะผู้ที่มามันยกแก้งส์เท่านั้น ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้แล้วผ่านเว็บไซต์ www.ticketmelon.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 524 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ facebook.com/musepass
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะคู่สมรสผู้นํากลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) จาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้เกียรติเยี่ยมชม มิวเซียมสยาม โดยมีคณะผู้บริหารของมิวเซียมสยามร่วมให้การต้อนรับ
มิวเซียมสยามของดให้บริการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.เพื่อร่วมให้การต้อนรับคู่สมรสของผู้นำกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขง และจะเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนายกบแดงและทีมงานมิวเซียมสยามต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง