คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

จังหวัดชุมพร

ดินแดนแห่งประตูสู่ภาคใต้

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศพม่า

โดยจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของ ตราประจำจังหวัดชุมพร

คำขวัญของจังหวัดชุมพร คือ

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ซึ่งจากคำขวัญของจังหวัดยังนำไปถึงของฝากของเด่นประจำจังหวัด และสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ของเด่นหรือของฝากในจังหวัดชุมพร ได้แก่ 1. รังนกนางแอ่น รังนกนางแอ่นของจังหวัดชุมพรเป็นรัง นกที่ได้รับการยอมรับ จากผู้รักสุขภาพ ทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ คนนิยมรบัประทานรังนกชุมพรกันเพราะว่า เป็นรังนกที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทาง โภชนาการ ผ่าน กระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นรังนกแท้ 100% ที่คุณจะ มั่นใจได้เลยว่ามีคุณค่าทางอาหารเสริมที่ครบถ้วน เหมาะ อย่างยิ่งในการซื้อไปเป็นของฝาก    2. กาแฟ ชุมพรเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย คนที่ชื่น ชอบกาแฟจึงไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวไร่กาแฟที่เขาทะลุ เพราะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความกลมกล่อมในรสชาติของ กาแฟมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับจากคอกาแฟ ว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติดี เข้มข้น หอมอร่อย เหมาะที่จะ เป็นของฝาก

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ได้แก่  1.หาดทรายรี ซึ่ง เป็นที่ที่มีหาดทรายขาวสะอาดตา บริเวณหาดมีทั้งที่พักและ ร้านอาหารบริเวณริมชายหาด บริเวณแนวชายหาดเป็นที่ตั้ง ของอนุสรณ์สถานของพลเรอืเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผ้สูถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับ ประเทศไทย 2.เขาดินสอ ซึ่งสถานที่นี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ ได้รับความนิยมของเหล่าผู้รักธรรมชาติ หรือการผจญภัยในการ เดินป่าหรือปีนเขาเพราะเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดเขาจะมองเห็น ทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกลและอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงฤดูกาลจะเจอ กับฝูงเหยี่ยวที่อพยพมาอย่างหนาแน่นในช่วงเดือนตุลาคมของ ทุกปี 

 

11,526 views

0

แบ่งปัน