ย้อนกลับ

ดำเนินสะดวก.....ที่รัก

ตำนานรักริมคลอง

     กว่าศตวรรษมาแล้วที่คลองดำเนินสะดวกได้ถือกำเนิดขึ้น คลองขุดด้วยกำลังคนโบราณความยาวกว่า ๓๒ กิโลเมตร เป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำ ๒ สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งด้วยพระปรีชาความสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงมองการณ์ไกลรับสั่งให้ก่อสร้างคลองดำเนินสะดวกขึ้น โดยต่อมาในหลวงรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสต้นเพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรสองฝั่งคลอง ซึ่งล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ในการขนส่งและสัญจรนำพาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันเป็นที่มาของชื่อคลอง “ดำเนินสะดวก”

   ซึ่งต่อมาส่งผลทำให้ที่ดินสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกเป็นเหมือนขุมทรัพย์ซึ่งถูกจับจองจากมวลชนมากมาย ทั้งชาวไทยต่างถิ่นที่เข้ามาหาหากิน ทั้งชาวจีนที่อพยพมาเลี่ยงโชคในสยามประเทศ บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเองเป็นหนึ่งในชาวจีนเหล่านั้น ท่านเดินทางจากซัวเถาล่องเรือลงใต้หนีความยากจนมาด้วยเสื่อผืนหมอนใบตามแบบฉบับชาวจีนแท้ๆ ด้วยความขยันและอดทนซึ่งอยู่ในสายเลือด ร่วมกับเก่งการเจรจาต่อรองทำให้ท่านประสบความสำเร็จในด้านการค้าขายเป็นอย่างมากและสืบทอดความสำเร็จรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นคุณตา ด้วยดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำตลอดดี ดินดีเพาะปลูกมีผลผลิตทางเกษตรตลอดปี อาทิ องุ่น ฝรั่ง กระเทียม ทำให้คุณตามองเห็นโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางการค้า เกิดการขนส่งผลผลิตการเกษตรทางน้ำไปยังหัวเมืองต่างๆทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วย ส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้นยังเป็นหนุ่ม

   ต่อมาท่านได้พบรักกับสาวชาวสวนซึ่งก็คือคุณยายซึ่งทำธุรกิจเป็นคู่ค้ากับคุณตานั่นเอง หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดตำนานงานแต่งของท่านทั้งสองขึ้น งานแต่งของท่านทั้งสองในสมัยนั้นถือเป็นงานใหญ่และโด่งดังไปทั่วคลองดำเนินสะดวก มีการตั้งขบวนเรือแห่ขันหมากแทบปิดคลองดำเนินสะดวก ท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธี ทองหลายสิบบาท เงินหลายสิบหมื่นเป็นสินสอดในงานแต่งนี้ เมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อย พิธีมงคลจึงได้เกิดขึ้น เจ้าบ่าวได้ล่องเรือหารักมายังเรือนเจ้าสาวเพื่อสู่ขอให้มาใช้สกุลเดียวกัน ซึ่งงานแต่งระหว่างคุณตาและคุณยายถือว่าเป็นตำนานและคละคลุ้งไปโดยความโรแมนติกริมคลองดำเนินสะดวก แม้ปัจจุบันท่านทั้งสองจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความรักของท่านยังคงอยู่และถูกกล่าวขานมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในสมัยปัจจุบันเสมอๆ

1,805 views

0

แบ่งปัน