คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดมหาธาตุวรวิหาร

มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ปัจจุบันที่นี่มีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนทรงไทยจำนวนมาก เพชรบุรียังเป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี ซึ่งโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดล้วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาณาจักรขอม มีบันทึกจากพงศาวดารว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) โดยเขตของพุทธาวาส (พื้นที่ประกอบพิธีศาสนาของพุทธศาสนิกชน) มีสิ่งก่อสร้างสำคัญได้แก่ พระวิหารหลวง พระวิหารน้อย พระปรางค์ 5 ยอด และพิพิธภัณฑ์

พระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ (ฉลองพระองค์แบบกษัตริย์) นอกจากนี้ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นพุทธรูปปรางมารวิชัย ชาวบ้านนิยมเรียกว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ ภายในพระวิหารหลวงถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมภาพชาดก ภาพพระนารายณ์ทรงครุฑหยุดนาค ภาพลายกนกซึ่งมีอยู่ในฝาผนังทุกๆ ด้าน

นายบรรทูน วันนา ชาวเมืองเพชรบุรีแต่กำเนิดที่คอยช่วยงานในวัดมาหลายสิบปีบอกกับเราว่า ด้วยความที่ว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวง และมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม โดดเด่น โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่ทำจากปูนปั้น จึงทำให้คณะทัวร์มาเยือนยังวัดแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน และเขายังบอกอีกด้วยว่านอกจากผู้คนจะมากราบไหว้และชื่นชมตัววัดแล้ว ยังมีที่มาบนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ (หลวงพ่อวัดมหาธาตุ) เพื่อขอในสิ่งที่ต้องการอีกด้วย

พระวิหารน้อย ตั้งอยู่หลังพระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลวงพ่ออู่ทอง ที่ฐานมีลายปูนปั้น ฝาผนังประดับประดากระจกสี พื้นที่หน้าบันไดประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นแบบวิจิตร เช่นเดียวกับพระวิหารหลวง

พระปรางค์ 5 ยอด ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร สิ่งก่อสร้างนี้ตั้งสูงที่สุดในเขตของพุทธาวาส ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ไกลเมื่อเข้าสู่ใจกลางของตัวเมือง ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาจากทิศใดๆ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อัฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) มาแต่อดีตกาล และยังมีพระพุทธรูปมากมายที่ตัวฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

นายตุลวัฒน์ สิทธิกรทวี นักเรียนระดับปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซึ่งมาทำงานวิชาประวัติศาสตร์พร้อมกับเพื่อนในกลุ่มของเขาบอกกับเราว่า ต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับโบราณสถานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกลุ่มของตนตัดสินใจมายังที่แห่งนี้ เพราะองค์พระปรางค์ที่มองเห็นได้จากบ้านของตนอยู่ทุกวันนั้นมีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน

พิพิธภัณฑ์ (ศาลา น.ส.อำพร บุญประคอง) ศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร ภายในรวบรวมและจัดแสดงเครื่องลายคราม พระพุทธรูป แผ่นภาพพระบฏ (ผืนผ้าที่มีรูปวาดพระพุทธเจ้าใช้แทนพระพุทธรูป) และสิ่งของมีค่าที่หายาก ของช่างศิลปะต้นสกุลชาวเมืองเพชรบุรีไว้ภายใน

วัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00น. และยังมีการจัดเทศน์บ่อยครั้ง รวมถึงกิจกรรมประจำเทศกาลต่างๆ อีกด้วย

11,124 views

0

แบ่งปัน