ย้อนกลับ

วัดมหาธาตุวรวิหาร

มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ปัจจุบันที่นี่มีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนทรงไทยจำนวนมาก เพชรบุรียังเป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี ซึ่งโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดล้วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาณาจักรขอม มีบันทึกจากพงศาวดารว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) โดยเขตของพุทธาวาส (พื้นที่ประกอบพิธีศาสนาของพุทธศาสนิกชน) มีสิ่งก่อสร้างสำคัญได้แก่ พระวิหารหลวง พระวิหารน้อย พระปรางค์ 5 ยอด และพิพิธภัณฑ์

พระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ (ฉลองพระองค์แบบกษัตริย์) นอกจากนี้ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นพุทธรูปปรางมารวิชัย ชาวบ้านนิยมเรียกว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ ภายในพระวิหารหลวงถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมภาพชาดก ภาพพระนารายณ์ทรงครุฑหยุดนาค ภาพลายกนกซึ่งมีอยู่ในฝาผนังทุกๆ ด้าน

นายบรรทูน วันนา ชาวเมืองเพชรบุรีแต่กำเนิดที่คอยช่วยงานในวัดมาหลายสิบปีบอกกับเราว่า ด้วยความที่ว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวง และมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม โดดเด่น โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่ทำจากปูนปั้น จึงทำให้คณะทัวร์มาเยือนยังวัดแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน และเขายังบอกอีกด้วยว่านอกจากผู้คนจะมากราบไหว้และชื่นชมตัววัดแล้ว ยังมีที่มาบนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ (หลวงพ่อวัดมหาธาตุ) เพื่อขอในสิ่งที่ต้องการอีกด้วย

พระวิหารน้อย ตั้งอยู่หลังพระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลวงพ่ออู่ทอง ที่ฐานมีลายปูนปั้น ฝาผนังประดับประดากระจกสี พื้นที่หน้าบันไดประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นแบบวิจิตร เช่นเดียวกับพระวิหารหลวง

พระปรางค์ 5 ยอด ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร สิ่งก่อสร้างนี้ตั้งสูงที่สุดในเขตของพุทธาวาส ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ไกลเมื่อเข้าสู่ใจกลางของตัวเมือง ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาจากทิศใดๆ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อัฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) มาแต่อดีตกาล และยังมีพระพุทธรูปมากมายที่ตัวฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

นายตุลวัฒน์ สิทธิกรทวี นักเรียนระดับปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซึ่งมาทำงานวิชาประวัติศาสตร์พร้อมกับเพื่อนในกลุ่มของเขาบอกกับเราว่า ต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับโบราณสถานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกลุ่มของตนตัดสินใจมายังที่แห่งนี้ เพราะองค์พระปรางค์ที่มองเห็นได้จากบ้านของตนอยู่ทุกวันนั้นมีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน

พิพิธภัณฑ์ (ศาลา น.ส.อำพร บุญประคอง) ศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร ภายในรวบรวมและจัดแสดงเครื่องลายคราม พระพุทธรูป แผ่นภาพพระบฏ (ผืนผ้าที่มีรูปวาดพระพุทธเจ้าใช้แทนพระพุทธรูป) และสิ่งของมีค่าที่หายาก ของช่างศิลปะต้นสกุลชาวเมืองเพชรบุรีไว้ภายใน

วัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00น. และยังมีการจัดเทศน์บ่อยครั้ง รวมถึงกิจกรรมประจำเทศกาลต่างๆ อีกด้วย

5,635 views

0

แบ่งปัน