ย้อนกลับ

วัดพระธาตุสบแวน

ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์เก่าแก่

วัดพระธาตุสบแวน เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีความเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว ๘๐๐ ปี ภายในองค์พระธาตุได้บรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้าไว้ แม้ผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่องค์พระธาตุก็ยังคงได้รับการรักษาศิลปะตามแบบล้านนาไทยไว้ได้เป็นอย่างดี

พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ไม่ใหญ่นัก ทาสีขาว องค์ระฆังเป็นสีทอง ส่วนยอดมีฉัตรทอง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีรูปปั้นสิงห์อยู่ทั้งสี่มุม บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นสิงห์อีกด้านละ ๒ ตัว ด้านหน้ามีหอระฆังสีขาว ประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์และนกยูง ตกแต่งด้วยกระจกชิ้นเล็กๆอย่างสวยงาม เนื่องจากบริเวณนี้มีสายน้ำที่ไหลบรรจบกันสองสายคือ แม่น้ำแวนกับแม่น้ำฮ่อง วัดจึงได้ชื่อว่า “วัดสบแวน”

          นอกจากนี้หากมาที่วัดพระธาตุสบแวน ไม่ควรพลาดชมต้นจามจุรีขนาดใหญ่ อายุกว่าร้อยปี ว่ากันว่าเป็นต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทย

 

 

 

 

 

1,634 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา