คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดป่าแดงบุญนาค

ตำนานพระธาตุสองพี่น้อง

         

            วัดป่าแดงบุญนาค เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณของจังหวัดพะเยา เดิมชื่อ วัดบุญนาค ภายหลังมีการสร้างวัดใหม่เพิ่มขึ้นข้างกันชื่อว่า วัดป่าแดง ปัจจุบันจึงรวมเป็นวัดเดียวกันชื่อว่า “วัดป่าแดงบุญนาค” มีร่องรอยของแนวกำแพงกั้นระหว่าง ๒ วัด ปัจจุบันด้านข้างวัดในส่วนที่เป็นป่านั้น คือ “วัดบุญนาค” เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองพะเยา เมื่อเดินเข้าไปในป่าจะพบโบราณสถานที่แต่เดิมเป็นวัดบุญนาค มีองค์เจดีย์เก่าศิลปะสุโขทัย ฐานพระ พระอุโบสถ ซากแนวกำแพงโบราณ และซากโบราณสถานอีกจำนวน ๒๕ แห่ง

 

              ในอดีตสองพี่น้องผู้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองพะเยา องค์พี่นามว่าเจ้าอาทิจจราช องค์น้องนามว่าเจ้าจันทราช ทั้งสองพระองค์ได้ชักชวนกันสร้างพระเจดีย์ เจ้าอาทิจจราชสร้างพระเจดีย์วัดป่าแดง เจ้าจันทราช สร้างพระเจดีย์วัดบุญนาค ได้ก่อสร้างพระเจดีย์ ๒ องค์นี้ในวันเดียวกัน พระเจดีย์มีลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย ทรงหน้าไม้สิบสอง ฐานสี่เหลี่ยม และได้บรรจุผอบพระบรมธาตุ กกหูขวาไว้ที่วัดป่าแดง บรรจุพระบรมธาตุกกหูซ้ายไว้ที่วัดบุญนาค ปัจจุบันพระเจดีย์ที่อยู่ในวัดป่าแดงได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว แต่พระเจดีย์วัดบุญนาคยังคงรูปแบบเดิมแต่สภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ภายหลังกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

 

องค์พระธาตุเจดีย์ที่อยู่ในวัดป่าแดงได้รับการบูรณะแล้ว (พระธาตุองค์พี่)

 

องค์พระธาตุเจดีย์ที่อยู่ในวัดบุญนาคยังคงรูปแบบเดิมตั้งแต่แรกสร้าง (พระธาตุองค์น้อง)

          นอกจากนี้วัดบุญนาคยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ระหว่างล้านนากับสุโขทัย พบศิลาจารึก ๒ หลักในบริเวณวัด จารึกหลักที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๔๗ เรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพญาร่วง จารึกหลักที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๗๘ กล่าวถึงเจ้าอยู่หัว พระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์เชียงใหม่ มีราชโองการให้เจ้าเมืองพะเยาสร้างมหามณฑปขึ้นในเมืองพะเยา จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทำให้พิจารณาได้ว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระยายุทธิษฐิระ เจ้าเมืองพิษณุโลก เมื่อครั้งอพยพมาอยู่ล้านนา ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑

          วัดป่าแดงบุญนาคได้รับการยกย่องให้เป็นวัดแรกที่มีการตานก๋วยสลาก หรือประเพณีสลากภัตในปัจจุบัน วัดป่าแดงบุญนาคมีพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่มากมายประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดแกะสลักด้วยช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดพะเยา คือ หลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

14,000 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา