คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศาลหลักเมืองพะเยา

เสาคู่บ้านคู่เมืองพะเยา

 

          ศาลหลักเมือง คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง ซึ่งก่อนการสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น แต่เดิมพะเยา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง จึงได้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้าง จึงต้องย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมืองหลายครั้ง ผ่านมาเกือบ ๙ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ได้เริ่มการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาอีกครั้ง โดยหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ได้ย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมือง มาตั้งอยู่ที่ริมถนนท่ากว๊าน มีถนนล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

          ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี  เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน หลังคาเป็นยอดปราสาท ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้น เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม ผู้มากราบสักการะสามารถกราบไหว้ได้ทั้ง ๔ ทิศ

3,690 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา