ย้อนกลับ

เวียนเทียนกลางน้ำ

ประเพณีสำคัญของชาวพะเยา มีหนึ่งเดียวในโลก

              พิธีเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพะเยา จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีละ ๓ ครั้งคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นการเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ในกว๊านพะเยา ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ ครั้งที่ ๓๐ “วิสาขบูชา ศรัทธา ปัญญา และสายน้ำ” ประจำปี ๒๕๖๐ 

           ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนรอบกว๊านพะเยา และในภาคค่ำจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อายุกว่า ๕๐๐ ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

            พิธีเวียนนั้นจะจัดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา ล่องเรือไปเวียนเทียนที่วัดกลางน้ำ การเวียนเทียนเป็นแบบเดียวกันกับการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ที่นี่จะเวียนเทียนด้วยการนั่งในเรือวนรอบวัด ๓ รอบ แล้วค่อยลงจากเรือนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาหลวงพ่อศิลา

              ภายในพิธีมีขบวนเรือกว่า ๗๐ ลำ พร้อมตกแต่งเรือด้วยเทียนประทีป มีการประดับแสงไฟภายในวัดและการประดับแสงไฟรอบๆกว๊านพะเยาอย่างสวยงาม และทางชมรมเรือพายยังมีการจัดเรือไว้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและปลอดภัย

          ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen Thailand หากใครมีโอกาสได้มาที่พะเยาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันอาสาฬหบูชา ไม่ควรพลาดที่จะร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลก

6,109 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา