คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เวียนเทียนกลางน้ำ

ประเพณีสำคัญของชาวพะเยา มีหนึ่งเดียวในโลก

              พิธีเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพะเยา จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีละ ๓ ครั้งคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นการเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ในกว๊านพะเยา ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ ครั้งที่ ๓๐ “วิสาขบูชา ศรัทธา ปัญญา และสายน้ำ” ประจำปี ๒๕๖๐ 

           ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนรอบกว๊านพะเยา และในภาคค่ำจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อายุกว่า ๕๐๐ ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

            พิธีเวียนนั้นจะจัดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา ล่องเรือไปเวียนเทียนที่วัดกลางน้ำ การเวียนเทียนเป็นแบบเดียวกันกับการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ที่นี่จะเวียนเทียนด้วยการนั่งในเรือวนรอบวัด ๓ รอบ แล้วค่อยลงจากเรือนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาหลวงพ่อศิลา

              ภายในพิธีมีขบวนเรือกว่า ๗๐ ลำ พร้อมตกแต่งเรือด้วยเทียนประทีป มีการประดับแสงไฟภายในวัดและการประดับแสงไฟรอบๆกว๊านพะเยาอย่างสวยงาม และทางชมรมเรือพายยังมีการจัดเรือไว้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและปลอดภัย

          ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen Thailand หากใครมีโอกาสได้มาที่พะเยาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันอาสาฬหบูชา ไม่ควรพลาดที่จะร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลก

18,952 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา