คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ผาธรรมนิมิต

อุทยานพุทธศิลป์บนหน้าผา

ผาธรรมนิมิต

อุทยานพุทธศิลป์บนหน้าผา

                  วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตเดิมมีชื่อว่า สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต เริ่มก่อตั้งพ.ศ.๒๕๒๕

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สถานที่ตั้งของวัดอยู่บนเขาที่มีแต่หินและหน้าผาหิน ติดกับบริเวณเมืองพะเยาเก่าซึ่งเป็นแนวเขตเมืองโบราณเก่าแก่ของเมืองพะเยา มีหน้าผายาวไปตามแนวเขาซึ่งเป็นภาษาพูดกันติดปากว่า เมืองผายาว แต่ในตำนานนั้นมีชื่อว่าเมืองสีหราช และกลายเป็นเมืองพะเยาในปัจจุบัน

          พระบรรเลง สุมโน เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๕ ปีมาแล้ว พระบรรเลง จำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียว พระบรรเลงได้เล่าถึงเหตุที่ได้ชื่อว่าผาธรรมนิมิต ก็เพราะว่ามีชาวบ้านในละแวกนั้นได้เกิดนิมิตฝันว่า  มีแสงสว่างสีรุ้งพวยพุ่งขึ้นจากหน้าผาที่ปฏิบัติธรรมนั้นสูงเสียดฟ้า แล้วแสงนั้นได้กระจายออกไปยังทิศทั้ง ๔ ซึ่งตีความหมายได้ว่าแสงสว่างคือดวงปัญญาญาณอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมจะปรากฏขึ้น ณ ที่แห่งนี้ แล้วถูกเผยแผ่ไปยังทุกสารทิศ  ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นนิมิตหมายว่าในภายภาคหน้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งก่อให้เกิดปัญญาญาณ จนสามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ได้อย่างแท้จริง

          บริเวณวัดเป็นพื้นที่เงียบสงบ มีความเป็นธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และเป็นหน้าผาหิน เมื่อได้ก่อตั้งวัดพระบรรเลงคิดสร้างพระขึ้นมา จึงได้เอาหินตามหน้าผา และตามโขดหินในบริเวณวัดทำการแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆที่หน้าผาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาองค์แรกในวัด

          เนื่องในวารดิถีครบรอบ ๘๐ พรรษาพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางวัดได้สร้างพระพุทธปฏิมากร ปางกามโภคีไสยาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  โดยแกะสลักรูปพระปฏิมากรลงไปบนหน้าผาที่สูงประมาณ ๕ เมตร โดยแกะสลักเป็นรูปนูนสูง มีความยาว ๑๒ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ  ได้รับสมญานามว่า พระศรีนวมินทราทิตย์มหาโพธิสัตว์

ปัจจุบันภายในวัดมีปฏิมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผามากมาย มีความวิจิตรงดงามตระการตา เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ได้มาพบเห็น ที่แห่งนี้จึงเป็นอุทยานพุทธศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา

2,153 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา