คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เวียงพยาว

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว มรดกวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาชาวพะเยา

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาววัดลี จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนหลายพันชิ้น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นพะเยา ก่อตั้งมาแล้ว ๑๕ ปี พิพิธภัณฑ์เวียงพยาวเกิดจากการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุเป็นเวลากว่า ๖๕ ปี ของพระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี เพราะท่านได้เล็งเห็นคุณค่าโบราณวัตถุจำนวนมากถูกทอดทิ้งอยู่ตามวัดร้างต่าง ๆ ในเมืองพะเยา ท่านจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดลี เพื่อมิให้สูญหาย  โบราณวัตถุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวขึ้น โดยการปรับปรุงอาคารศาลากลางการเปรียญของวัดลีเป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เวียงพะยาวและเป็นคลังเก็บโบราณวัตถุ

        ภายในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว มีสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้มากมาย โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนแล้ว แต่จะมีโบราณวัตถุบางส่วนที่ยังไม่ได้หาประวัติความเป็นมาและยังไม่ขึ้นทะเบียน บางส่วนเพิ่งค้นพบในกว๊านพะเยาในช่วงที่น้ำลด พะเยามีความโดดเด่นในเรื่องการแกะสลักหินทราย พบพระพุทธรูปหินทรายศิลปะล้านนาอายุกว่า ๕๐๐ ปี  ซึ่งเป็นการนำเอาหินทรายทั้งก้อนมาแกะสลักโดยไม่มีโครง บ้างก็นำหินทรายมาแกะสลักเป็นรูปช้าง เพราะเชื่อว่าช้างนำพระพุทธศาสนาเข้ามาในล้านนา  มีชิ้นส่วนของศิลาจารึกประวัติ ๓ กษัตริย์ที่สร้างล้านนา มาทำสัญญาในพะเยา พับสาโบราณที่เขียนด้วยทอง เครื่องถ้วยที่แสดงฐานะ หินหยกมองโกเลียและโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในอดีตอีกมากมาย

        จุดเด่นของที่นี่คือ พระยิ้ม เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา สามารถมองเห็นพระยิ้มได้ ๑๘๐ องศา และมีพระสาวกที่ทำจากหินทรายสีชมพู

3,252 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา