คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ปู่แจ ย่าโว

ผู้สร้างพระธาตุแจโว

        พระธาตุที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมือง เวียงฮาง คือ พระธาตุแจโว  มีตำนานกล่าวว่า ปู่แจ และ ย่าโว เป็นผู้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานบอกว่าภายในพระธาตุแจโว มีการบรรจุ พระเกศาธาตุ ๒ เส้น และพระบรมธาตุส่วนปลายจมูก ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมพื้นเมืองล้านนา ตั้งอยู่บนเนินดิน  พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียง รูปแปดเหลี่ยม ต่อด้วยฐานปัทม์ย่อมุม จากนั้นเป็นชั้นมาลัยเถา รองรับองค์ระฆังรูปแปดเหลี่ยม บัลลังก์ ปล้องไฉน และปลียอด องค์พระธาตุแจ้โว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายยอดของพระธาตุเจดีย์มีบัวกลุ่ม อันเป็นลักษณะเฉพาะที่พบมากในเมืองเชียงแสน  พระธาตุแจโวเคยถูกบูรณปฏิสังขรณ์มาแล้ว โดยครูบาศรีวิชัย ในทุกๆปีเมื่อถึงเดือนห้าเป็ง จะมีการจัดประเพณีการสรงน้ำพระธาตุแจโวขึ้น ซึ่งภายในงานจะมี ขบวนแห่ ช่างฟ้อน รวมถึงการแข่งขันบั้งไฟ อีกด้วย

          นอกจากนี้ในเขตโบราณสถานใกล้เคียงยังมีการค้นพบ ซากวัดร้าง เครื่องใช้โบราณแกะสลักจากหินทราย เครื่องถ้วยจีน และ เศษภาชนะดินเผาอีกด้วย สถานที่แห่งนี้นอกจากมีความเก่าแก่แล้ว ที่นี่ยังอยู่ทามกลางธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น มีจุดชมวิวที่สวยงาม

3,590 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา