คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

น้ำตกภูซาง

น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย

          น้ำตกภูซาง หรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่า “น้ำตกอุ่นภูซาง”  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา   เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๓๕-๓๖  องศาเซลเซียส น้ำตกตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น เกิดจากสายน้ำอุ่นที่ไหลมาจากผาหินปูน มีความสูงประมาณ ๒๕ เมตร มีน้ำไหลตลอดปี และน้ำใสปราศจากกลิ่นกำมะถัน สามารถลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศภายในอุทยานร่มรื่นและสวยงาม  บริเวณใต้น้ำตกภูซาง ยังเป็นแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกต เหมาะที่จะลงไปแช่น้ำ

          บริเวณด้านบนน้ำตกภูซาง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมป่าต้นน้ำ เป็นเส้นทางที่จะพาไปถึงต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม และพันธุ์ไม้หายากที่พบในป่าอีกหลายชนิดให้ได้ศึกษากันอีกด้วย ในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้จะพบบ่อน้ำซับอุ่น ซึ่งเป็นบ่อน้ำซับอุ่นตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกภูซาง มีอุณหภูมิประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส และเป็นบริเวณที่ธารน้ำอุ่นผุดขึ้นจากใต้พื้นดิน มีสภาพเป็นพรุน้ำจืดที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังตลอดปี ดินส่วนใหญ่เกิดจากการทับถมของซากพืชมาเป็นเวลานาน เดินตามสะพานไม้ที่ทอดยาวไปเรื่อย ๆ จะพบกับป้ายบอกความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆที่อยู่ในป่าแห่งนี้

2,676 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา