คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

น้ำตกจำปาทอง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

น้ำตกจำปาทอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดพะเยา ภายในน้ำตกเป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น เดิมมีต้นจำปาทองจำนวนมาก และเชื่อว่ามีนางฟ้าสถิตย์อยู่จึงตั้งชื่อน้ำตกตามชื่อต้นจำปาทองที่มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งชาวเหนือเรียกว่า “จำปาตอง” หรือภาษากลางเรียกว่า “จำปาทอง”

         

          น้ำตกจำปาทองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงชันมีทั้งหมด ๖ ชั้น ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นชั้นที่สวยที่สุด น้ำตกมีความใสสะอาด ตกลงมาเป็นชั้นๆ คล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้าง จึงมีชื่อเรียกน้ำตกตามลักษณะของแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ ๓ ค้างคาวเหิน และน้ำตกจำปาทองยังเป็นต้นน้ำที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีการนำน้ำจากน้ำตกจำปาทองมาผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงานน้ำ เพื่อประโยชน์ของชุมชน และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

           น้ำตกจำปาทองตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่มีความสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรหลายชนิด มีสัตว์ที่พบในบริเวณนั้นคือ หมูป่า ไก่ป่า ลิง กระรอก กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวคือการชมทิวทัศน์ ชมพรรณไม้ ดูนก ดูผีเสื้อ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ สามารถนั่งทานอาหาร นั่งอ่านหนังสือ และสามารถเล่นน้ำในลำธารของน้ำตกจำปาทองได้

2,966 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา