คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ชุมชนมอญ

ชุมชนมอญ แห่งเกาะเกร็ด

      ปากเกร็ด ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗ มีฐานะเป็นแขวงเรียกว่า แขวงตลาดขวัญ และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอในปีเดียวกัน  มีนายอำเภอคนแรกเป็นมอญชื่อ พระรามัญนนทเขตต์คดี (เนียม นนทนาคร) ซึ่งในทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรีก็มีชาวมอญอาศัยอยู่ประปราย เฉพาะอำเภอปากเกร็ดเป็นชุมชนมอญที่เก่าแก่และหนาแน่น แทบจะเต็มพื้นที่ทุกตำบล

ชุมชนมอญในปัจจุบันที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเพราะเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้คนต่างมาพักผ่อนหย่อนใจ และอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนัก

อย่างไรก็ตามเสน่ห์ของชาวมอญที่อาศัยอยู่ในเกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้เห็นทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมว่าจะเป็น อาหารท้องถิ่น หรือแม้แต่ศิลปะงานฝีมือต่างๆ อีกทั้งความเป็นธรรมชาติของชาวมอญอีกด้วย

ข้อมูลจาก : คุณ ดุสิต ดวงตา       (ชาวเกาะเกร็ดเชื้อสายมอญ)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่4  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6,621 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนนทบุรี