คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สวนลิ้นจี่

สวนลิ้นจี่ 200ปี

  

      สวนลิ้นจี่ 200 แห่งนี้เป็นสวนที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักชิมทั้งหลาย เพราะสวนแห่งนี้นอกจากจะมีการส่งออกขายสู่ตลาดแล้ว ยังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมและชิมสวนและรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นในแง่ของรสชาติให้กับ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผู้เป็นราชินีแห่งลิ้นจี่เมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ โดยที่ลักษณะของต้นลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีต้นที่ไม่ค่อยสูง เป็นพุ่มแจ้ให้ผลดก จึงได้ชื่อว่า ค่อม หรือ อีค่อม เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งนักชิมทั้งหลายและยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเอง.

ข้อมูลจาก : นางประเสริฐ เฮงประเสริฐ       (ผู้ดูแลสวนลิ้นจี่ 200 ปี)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6,360 views

0

แบ่งปัน