ย้อนกลับ

สวนลิ้นจี่

สวนลิ้นจี่ 200ปี

  

      สวนลิ้นจี่ 200 แห่งนี้เป็นสวนที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักชิมทั้งหลาย เพราะสวนแห่งนี้นอกจากจะมีการส่งออกขายสู่ตลาดแล้ว ยังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมและชิมสวนและรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นในแง่ของรสชาติให้กับ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผู้เป็นราชินีแห่งลิ้นจี่เมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ โดยที่ลักษณะของต้นลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีต้นที่ไม่ค่อยสูง เป็นพุ่มแจ้ให้ผลดก จึงได้ชื่อว่า ค่อม หรือ อีค่อม เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งนักชิมทั้งหลายและยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเอง.

ข้อมูลจาก : นางประเสริฐ เฮงประเสริฐ       (ผู้ดูแลสวนลิ้นจี่ 200 ปี)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,754 views

0

แบ่งปัน