คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Happy New Year

Happy New Year with Kanchanaburi

During the New Year's season every year After all, everyone has been exhausted from work all year. It is a time when everyone craves relaxation. The attractions at the beginning of the year were so crowded with a large influx of people. Some have come to travel as a family, a gang of friends, or just a trip alone.

We are also people who find places to visit to celebrate the New Year as well as the general public. But because of the COVID-19 outbreak and everyone has an appointment. The hurt that caused us to decide to go to celebrate the new year alone. We look for the province that wants to go to find accommodation, find a bus ticket on New Year's Eve Packed bags and traveled on the morning of December 31 It was a very quick decision for us, the attraction that we decided to go to is Kanchanaburi, because it is not far from our home, it is a 2-3 hour drive away. We get accommodation for hundreds of baht. Choose to book accommodation not near, not far from the bridge over the River Kwai and not far from the Transport Company. So that we can walk on foot to many places without using a car. Because the motorbike is not hard to ride on the big road There are not many buses in the province. Even if there is, they don't dare to sit because they are afraid of being lost. After entering the accommodation, store your belongings. We, who had nothing to lose in our stomach in the morning, went out to have something to eat, and then returned to our accommodation to rest. In the evening, we walk to weave across the River Kwai to see the sunset.

The atmosphere of the provinces during the winter of the year gives a feeling of relaxation and relaxation. We are very impressed with this trip. Even if it is a short trip But it is the first time to experience traveling alone. It is one of the experiences of life.

888 views

0

share

Museum in Bangkok

18 July 2022
49,554
635
07 December 2022
37,834
1,795
07 July 2022
40,104
4,420
09 January 2023
47,738
657
25 July 2022
63,464
784
17 June 2019
22,953
686
24 November 2022
225,488
981