คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities Last

  1. Home
  2.    >   Activities Last
Activities 2020
2020
Month
Province

View All

September

No Activity in this month

August

22 Aug 2020

25 Aug 2020

29 July 2020
'APERTRUTH'Group Invitational Exhibition by Chinese PhotographersbyA&nbs...

08 Aug 2020

27 Sep 2020

29 July 2020
'Wonderscape' From the collection of Surapon Bunyapamai 8 ...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

July

27 Jun 2020

26 Jul 2020

13 July 2020
Floriographya solo exhibition byPraiya Ketkool*(เลื่อนลงด้านล่างสำหรับภาษาไทย...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

June

27 Jun 2020

26 Jul 2020

13 July 2020
Floriographya solo exhibition byPraiya Ketkool*(เลื่อนลงด้านล่างสำหรับภาษาไทย...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

May

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

April

No Activity in this month

March

14 Feb 2020

31 Mar 2020

14 February 2020
กติกาและเงื่อนไข แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี&rdquo...

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

Febuary

14 Feb 2020

31 Mar 2020

14 February 2020
กติกาและเงื่อนไข แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี&rdquo...

01 Feb 2020

02 Feb 2020

16 January 2020
Love and Happiness in Agriculture

January

No Activity in this month