คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities Last

  1. Home
  2.    >   Activities Last
Activities 2021
2021
Month
Province

View All

October

No Activity in this month

September

08 Sep 2021

17 Sep 2021

20 August 2021
Res Artis is excited to announce our first ever full...

07 Aug 2021

22 Oct 2021

16 July 2021
“A Disproportionate Burden” is Pichai’s third sol...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

August

27 Aug 2021

20 August 2021
SAC Gallery ภูมิใจเสนอ กิจกรรมทอล์ค “ปฏิบัติการในนามศิลปะร่วมสมัยกับการตอบโ...

01 Jul 2021

31 Aug 2021

17 July 2021
SAC Gallery ภูมิใจเสนอ . โครงการการค้นหาภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่วงการศิลปะ...

07 Aug 2021

22 Oct 2021

16 July 2021
“A Disproportionate Burden” is Pichai’s third sol...

01 Jun 2021

31 Aug 2021

07 June 2021
SAC Gallery & Rosewood Bangkok  Proudly Present . I’ll...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

July

01 Jul 2021

31 Aug 2021

17 July 2021
SAC Gallery ภูมิใจเสนอ . โครงการการค้นหาภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่วงการศิลปะ...

13 Jul 2021

17 Jul 2021

07 July 2021
‘Seeing in the Dark’, a moving image installation&...

01 Jun 2021

31 Aug 2021

07 June 2021
SAC Gallery & Rosewood Bangkok  Proudly Present . I’ll...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

June

01 Jun 2021

31 Aug 2021

07 June 2021
SAC Gallery & Rosewood Bangkok  Proudly Present . I’ll...

24 Apr 2021

12 Jun 2021

11 May 2021
SAC Academy and SAC Gallery Proudly Present . “The Place&n...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

May

20 May 2021

19 May 2021
SAC Gallery และ SAC Academy ขอเชิญทุกท่านร่วมทอล์คในกิจกรรมพิเศษ . SAC&nbs...

13 May 2021

11 May 2021
SAC Talk “ศิลปะนามธรรมร่วมสมัย กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน” โดย&n...

24 Apr 2021

12 Jun 2021

11 May 2021
SAC Academy and SAC Gallery Proudly Present . “The Place&n...

08 Apr 2021

22 May 2021

19 March 2021
‘Hold On To That Paper Again’by Tashi Brauen8 ...

03 Apr 2021

22 May 2021

19 March 2021
"Intentional Chance"by Kitikong Tilokwattanotai3 April - 22 Ma...

01 Mar 2021

31 May 2021

19 March 2021
'Herspective' exhibition   a group exhibition by Thidarat Chanta...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

April

24 Apr 2021

12 Jun 2021

11 May 2021
SAC Academy and SAC Gallery Proudly Present . “The Place&n...

08 Apr 2021

22 May 2021

19 March 2021
‘Hold On To That Paper Again’by Tashi Brauen8 ...

03 Apr 2021

22 May 2021

19 March 2021
"Intentional Chance"by Kitikong Tilokwattanotai3 April - 22 Ma...

08 Mar 2021

30 Apr 2021

19 March 2021
Art Cart 02 : Big Blue Marble (*For English, Please ...

09 Mar 2021

30 Apr 2021

19 March 2021
PINIJ - Design Art Exhibition at SAC. Gallery 10 Promine...

01 Mar 2021

31 May 2021

19 March 2021
'Herspective' exhibition   a group exhibition by Thidarat Chanta...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

March

08 Mar 2021

30 Apr 2021

19 March 2021
Art Cart 02 : Big Blue Marble (*For English, Please ...

09 Mar 2021

30 Apr 2021

19 March 2021
PINIJ - Design Art Exhibition at SAC. Gallery 10 Promine...

01 Mar 2021

31 May 2021

19 March 2021
'Herspective' exhibition   a group exhibition by Thidarat Chanta...

26 Jan 2021

21 Mar 2021

12 January 2021
SAC Gallery is pleased to present Fantastical Manifestations&n...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

23 Jan 2021

14 Mar 2021

08 December 2020
SAC Gallery Present'Reflection of Infinity'A retrospective exhibiti...

Febuary

01 Feb 2021

28 Feb 2021

01 February 2021
Siriraj Museum will reopen on Feb 1st, 2021 with a&n...

01 Feb 2021

15 Feb 2021

25 January 2021
Museum Thailand : Storytelling of Thailand Attendees can share ...

26 Jan 2021

21 Mar 2021

12 January 2021
SAC Gallery is pleased to present Fantastical Manifestations&n...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

23 Jan 2021

14 Mar 2021

08 December 2020
SAC Gallery Present'Reflection of Infinity'A retrospective exhibiti...

January

26 Jan 2021

21 Mar 2021

12 January 2021
SAC Gallery is pleased to present Fantastical Manifestations&n...

06 Jan 2021

15 Jan 2021

08 January 2021
Coin Museum: Free Admission To celebrate the new year   F...

09 Jan 2021

30 Jan 2021

06 January 2021
Department of Mineral Resources invite children to an onl...

09 Jan 2021

06 January 2021
Theme: Safari in Museum On Saturday 9th January 2021 At 1...

09 Jan 2021

07 January 2021
Chiang Mai National Museum  “Restrain” Children’s ...

09 Jan 2021

08 January 2021
Chao Sam Phraya National Museum Restrain Children’s Day ...

06 Jan 2021

28 Jan 2021

07 January 2021
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre invite you listening to &...

01 Jan 2021

31 Jan 2021

05 January 2021
The Art Centre #BACC is known for hosting numerous e...

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public O...

23 Jan 2021

14 Mar 2021

08 December 2020
SAC Gallery Present'Reflection of Infinity'A retrospective exhibiti...