คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities Last

  1. Home
  2.    >   Activities Last
Activities 2020
2020
Month
Province

View All

December

No Activity in this month

November

10 Oct 2020

15 Nov 2020

17 October 2020
Rak: an assemble coolectiveby Sumanatsya Voharn  at Colle...

24 Oct 2020

29 Nov 2020

17 October 2020
'There Is No Thai Park'Artists:Rosalia Namsai EngchuanTheerawat&nbs...

30 Sep 2020

30 Dec 2020

16 October 2020
Special promotion is extended! You can use a single ...

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangk...

October

10 Oct 2020

15 Nov 2020

17 October 2020
Rak: an assemble coolectiveby Sumanatsya Voharn  at Colle...

24 Oct 2020

29 Nov 2020

17 October 2020
'There Is No Thai Park'Artists:Rosalia Namsai EngchuanTheerawat&nbs...

30 Sep 2020

30 Dec 2020

16 October 2020
Special promotion is extended! You can use a single ...

24 Sep 2020

23 Oct 2020

21 September 2020
You are cordially invited to attend a Mahidol day's ...

10 Sep 2020

10 Oct 2020

15 September 2020
“Finding Light” Exhibition10 September - 11 October&nbs...

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangk...

September

30 Sep 2020

30 Dec 2020

16 October 2020
Special promotion is extended! You can use a single ...

24 Sep 2020

23 Oct 2020

21 September 2020
You are cordially invited to attend a Mahidol day's ...

10 Sep 2020

10 Oct 2020

15 September 2020
“Finding Light” Exhibition10 September - 11 October&nbs...

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangk...

08 Aug 2020

27 Sep 2020

29 July 2020
'Wonderscape' From the collection of Surapon Bunyapamai 8 ...

August

22 Aug 2020

25 Aug 2020

29 July 2020
'APERTRUTH'Group Invitational Exhibition by Chinese PhotographersbyA&nbs...

08 Aug 2020

27 Sep 2020

29 July 2020
'Wonderscape' From the collection of Surapon Bunyapamai 8 ...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

July

27 Jun 2020

26 Jul 2020

13 July 2020
Floriographya solo exhibition byPraiya Ketkool*(เลื่อนลงด้านล่างสำหรับภาษาไทย...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

June

27 Jun 2020

26 Jul 2020

13 July 2020
Floriographya solo exhibition byPraiya Ketkool*(เลื่อนลงด้านล่างสำหรับภาษาไทย...

27 Jun 2020

09 Aug 2020

13 July 2020
Traveling treasuresa solo exhibition byPatipat Chaiwitesh*(เลื่อนลงด้านล...

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

May

01 May 2020

31 Jul 2020

13 July 2020
Subhashok the Arts Centre เปิดโครงการ "Start! Art Curator"&nbs...

April

No Activity in this month

March

14 Feb 2020

31 Mar 2020

14 February 2020
กติกาและเงื่อนไข แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี&rdquo...

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

Febuary

14 Feb 2020

31 Mar 2020

14 February 2020
กติกาและเงื่อนไข แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี&rdquo...

01 Feb 2020

02 Feb 2020

16 January 2020
Love and Happiness in Agriculture

January

No Activity in this month