คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities In Coming

  1. Home
  2.    >   Activities In Coming
Activities year 2020
2020
Month
Province

View All

September

10 Sep 2020

10 Oct 2020

15 September 2020
“Finding Light” Exhibition10 September - 11 October 2020at Gallery Building,Subhashok the arts centre (S.A.C.).Opening ceremony10 September 2020, Start from 17:00.“Finding Light” explores the relationships between light, mind-sets, knowledge and empowerment. It also investigates how one might tackle adversities in life and the consequential darkness this can bring. Subsequently, it posturizes how there is a seed of creativity in everyone which is only able to grow once the outer shell of self-limiting beliefs are broken through..This inaugural launch event for the Arts4Changes foundation includes works that stem from young developing artists from disadvantaged backgrounds, and emerging artists who provide training and mentoring as part of Arts4Changes. .Arts4Changes is a platform that charities and NGOs can use to provide training and micro-financing to those they support, in order to become artists and mentors themselves..Subhashok The Arts Centre cordially invites you to join the vernissage of “Finding Light” on 10 September 2020 at 5:00 PM. .The exhibition is on display from 10 September – 11 October 2020 at Gallery Bldg., Subhashok The Arts Center, Bangkok. More inquiries, please contact: manager@sac.gallery or tel. +662 258 5580 ext. 401For more information: https://www.sac.gallery/exhibitions/finding-light-belief-knowledge-and-empowerment/

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangkaew   at Art Connection, 3rd floor Rosewood Bangkok Hotel 1 September – 30 November 2020   _______________________ As life plays out in front of our eyes, millions of tiny details are hidden in the context, some passing by before we ever understand their importance. Quite often everything can move around quickly, focused on the spacing of time more than the stationary objects in our surroundings. Whether consciously evaluated or not, the continual juxtaposition of these fluid and solid elements in life brings confusion and conflict.    Kwangkaew’s solo exhibition “Variations of Pauses” is a part of his solo exhibition “A Symphony of Pauses” in Subhashok the Arts Centre, A range of sounds and movements, reminiscent of a symphony. The visual world is ephemeral, the mental world is seemingly eternal. The symphony of the elements that combine to create our memories is timeless. Layered within this there are many variations consisting of simple, usually harmonized melodies. They appear first in their original forms, being then repeated several or many times. Each time they carry a varied treatment connected to the theme, pulling together the general melodic or harmonic form in an evident way. Each painting represents a variation of a moment, a series of pauses that accumulate to a powerful movement that effortlessly builds on itself. In this exhibition we will focuses on those ordinary things as time can changes rapidly before our eyes, quite often faster than we realize. The unspoken desire to stop the hands of the clock and savor all the moments would be desirable if we even knew which parts would be important to us in hindsight.    Kwangkaew’s desire to be able to study each memorable moment in search of the answers to life is emphasized in the compositions he presents in this series. There are things that can change, growing with time and things that cannot be locked into a state of stability. His brushstrokes that project super realism are the slow moments in life or rather the object of attention, the main character.  The blurred images are those moments that are going by quickly around this focus. This concept of time plays out continuously but it’s quite often too fast for us to see. Many times in life we feel something happening in our surrounding only to see nothing as we suddenly turn around. Some things change to fast to see, leaving behind traces of what was and questions of what could be.    If treated with the utmost sincerity, If we could just focus on the idea that a stationary object could be the main focus in a moment of time, this could actually contain the knowledge of that which is the explanation of life, the illusion of time. As a flower changes quickly in its brief life, Kwangkaew’s paintings become the flowers time. From the perception of the flowers concept of time, it is unaware of its own quick blossom and ending. It too sees the fast movement of its surroundings and can’t even enjoy its ephemeral beauty. About Artist Chayanin Kwangkaew (Born 1990), graduate from B.F.A and M.F.A of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. He won Second place, Krung Thai Art Awards 3 in Thailand in 2017, was highlighted in some group exhibitions in Malaysia and joined the Art Expo 2016 - 2018 in Malaysia, Featured in the 4th UOB Painting of the Year competition and Singapore Art Stage 2017.  

10 Jul 2020

31 Jan 2021

05 August 2020
Siam-France Relations in the Life of H.M.King Prajadhipok 10th July 2020-31st January 2021 09.00 am - 04.00 pm. (except Mondays) at King Prajadhipok Museum

08 Aug 2020

27 Sep 2020

29 July 2020
'Wonderscape' From the collection of Surapon Bunyapamai 8 August – 27 September 2020 * The opening reception will be on 8th August 2020 from 13.00 pm and join curator tour at 15.30 pm. Wonderscape is an exhibition that includes five great Thai old masters: Chalood Nimsamer, Sawasdi Tantisuk, Montien Boonma, Angkarn Kalayanapong and Hem Vejakon. The works are derived from the collections of Surapon Bunyapamai who is an infamous and inactive master collector from Thailand. It is an extremely rare occasion that these exquisite and old pieces will be shown for the general public. The Wonderscape is an exhibition where skills are combined with heroic contributions and experiences of the five masterminds. Even though they may have passed away, their creations are still legendary and have become the starting point for the Thai contemporary arts movement.Wonderscape highlights once again the artistic skills of the five masters and how it can be located within Thai art history. It also portrays the lines of intellect which defined the art methodology that was used back then, whether that would be through the infrastructure or the development of Thai contemporary art. The works that are being exhibited in the Wonderscape exhibition reveals their innovative sides and how they pioneered the Thai art movement in composition, ideals, and techniques. The work also establishes their position in Thai art history as the turning point where Thai modern art turns into Thai Contemporary art. The exhibition will be on view from 8th August to 27th September 2020 at Subhashok The Arts Centre. The opening reception will be on 8th August 2020 from 13.00 – 19.00. 

October

10 Sep 2020

10 Oct 2020

15 September 2020
“Finding Light” Exhibition10 September - 11 October 2020at Gallery Building,Subhashok the arts centre (S.A.C.).Opening ceremony10 September 2020, Start from 17:00.“Finding Light” explores the relationships between light, mind-sets, knowledge and empowerment. It also investigates how one might tackle adversities in life and the consequential darkness this can bring. Subsequently, it posturizes how there is a seed of creativity in everyone which is only able to grow once the outer shell of self-limiting beliefs are broken through..This inaugural launch event for the Arts4Changes foundation includes works that stem from young developing artists from disadvantaged backgrounds, and emerging artists who provide training and mentoring as part of Arts4Changes. .Arts4Changes is a platform that charities and NGOs can use to provide training and micro-financing to those they support, in order to become artists and mentors themselves..Subhashok The Arts Centre cordially invites you to join the vernissage of “Finding Light” on 10 September 2020 at 5:00 PM. .The exhibition is on display from 10 September – 11 October 2020 at Gallery Bldg., Subhashok The Arts Center, Bangkok. More inquiries, please contact: manager@sac.gallery or tel. +662 258 5580 ext. 401For more information: https://www.sac.gallery/exhibitions/finding-light-belief-knowledge-and-empowerment/

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangkaew   at Art Connection, 3rd floor Rosewood Bangkok Hotel 1 September – 30 November 2020   _______________________ As life plays out in front of our eyes, millions of tiny details are hidden in the context, some passing by before we ever understand their importance. Quite often everything can move around quickly, focused on the spacing of time more than the stationary objects in our surroundings. Whether consciously evaluated or not, the continual juxtaposition of these fluid and solid elements in life brings confusion and conflict.    Kwangkaew’s solo exhibition “Variations of Pauses” is a part of his solo exhibition “A Symphony of Pauses” in Subhashok the Arts Centre, A range of sounds and movements, reminiscent of a symphony. The visual world is ephemeral, the mental world is seemingly eternal. The symphony of the elements that combine to create our memories is timeless. Layered within this there are many variations consisting of simple, usually harmonized melodies. They appear first in their original forms, being then repeated several or many times. Each time they carry a varied treatment connected to the theme, pulling together the general melodic or harmonic form in an evident way. Each painting represents a variation of a moment, a series of pauses that accumulate to a powerful movement that effortlessly builds on itself. In this exhibition we will focuses on those ordinary things as time can changes rapidly before our eyes, quite often faster than we realize. The unspoken desire to stop the hands of the clock and savor all the moments would be desirable if we even knew which parts would be important to us in hindsight.    Kwangkaew’s desire to be able to study each memorable moment in search of the answers to life is emphasized in the compositions he presents in this series. There are things that can change, growing with time and things that cannot be locked into a state of stability. His brushstrokes that project super realism are the slow moments in life or rather the object of attention, the main character.  The blurred images are those moments that are going by quickly around this focus. This concept of time plays out continuously but it’s quite often too fast for us to see. Many times in life we feel something happening in our surrounding only to see nothing as we suddenly turn around. Some things change to fast to see, leaving behind traces of what was and questions of what could be.    If treated with the utmost sincerity, If we could just focus on the idea that a stationary object could be the main focus in a moment of time, this could actually contain the knowledge of that which is the explanation of life, the illusion of time. As a flower changes quickly in its brief life, Kwangkaew’s paintings become the flowers time. From the perception of the flowers concept of time, it is unaware of its own quick blossom and ending. It too sees the fast movement of its surroundings and can’t even enjoy its ephemeral beauty. About Artist Chayanin Kwangkaew (Born 1990), graduate from B.F.A and M.F.A of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. He won Second place, Krung Thai Art Awards 3 in Thailand in 2017, was highlighted in some group exhibitions in Malaysia and joined the Art Expo 2016 - 2018 in Malaysia, Featured in the 4th UOB Painting of the Year competition and Singapore Art Stage 2017.  

10 Jul 2020

31 Jan 2021

05 August 2020
Siam-France Relations in the Life of H.M.King Prajadhipok 10th July 2020-31st January 2021 09.00 am - 04.00 pm. (except Mondays) at King Prajadhipok Museum

November

01 Sep 2020

30 Nov 2020

15 September 2020
Variations of Pauses   a solo exhibition by Chayanin Kwangkaew   at Art Connection, 3rd floor Rosewood Bangkok Hotel 1 September – 30 November 2020   _______________________ As life plays out in front of our eyes, millions of tiny details are hidden in the context, some passing by before we ever understand their importance. Quite often everything can move around quickly, focused on the spacing of time more than the stationary objects in our surroundings. Whether consciously evaluated or not, the continual juxtaposition of these fluid and solid elements in life brings confusion and conflict.    Kwangkaew’s solo exhibition “Variations of Pauses” is a part of his solo exhibition “A Symphony of Pauses” in Subhashok the Arts Centre, A range of sounds and movements, reminiscent of a symphony. The visual world is ephemeral, the mental world is seemingly eternal. The symphony of the elements that combine to create our memories is timeless. Layered within this there are many variations consisting of simple, usually harmonized melodies. They appear first in their original forms, being then repeated several or many times. Each time they carry a varied treatment connected to the theme, pulling together the general melodic or harmonic form in an evident way. Each painting represents a variation of a moment, a series of pauses that accumulate to a powerful movement that effortlessly builds on itself. In this exhibition we will focuses on those ordinary things as time can changes rapidly before our eyes, quite often faster than we realize. The unspoken desire to stop the hands of the clock and savor all the moments would be desirable if we even knew which parts would be important to us in hindsight.    Kwangkaew’s desire to be able to study each memorable moment in search of the answers to life is emphasized in the compositions he presents in this series. There are things that can change, growing with time and things that cannot be locked into a state of stability. His brushstrokes that project super realism are the slow moments in life or rather the object of attention, the main character.  The blurred images are those moments that are going by quickly around this focus. This concept of time plays out continuously but it’s quite often too fast for us to see. Many times in life we feel something happening in our surrounding only to see nothing as we suddenly turn around. Some things change to fast to see, leaving behind traces of what was and questions of what could be.    If treated with the utmost sincerity, If we could just focus on the idea that a stationary object could be the main focus in a moment of time, this could actually contain the knowledge of that which is the explanation of life, the illusion of time. As a flower changes quickly in its brief life, Kwangkaew’s paintings become the flowers time. From the perception of the flowers concept of time, it is unaware of its own quick blossom and ending. It too sees the fast movement of its surroundings and can’t even enjoy its ephemeral beauty. About Artist Chayanin Kwangkaew (Born 1990), graduate from B.F.A and M.F.A of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. He won Second place, Krung Thai Art Awards 3 in Thailand in 2017, was highlighted in some group exhibitions in Malaysia and joined the Art Expo 2016 - 2018 in Malaysia, Featured in the 4th UOB Painting of the Year competition and Singapore Art Stage 2017.  

10 Jul 2020

31 Jan 2021

05 August 2020
Siam-France Relations in the Life of H.M.King Prajadhipok 10th July 2020-31st January 2021 09.00 am - 04.00 pm. (except Mondays) at King Prajadhipok Museum

December

10 Jul 2020

31 Jan 2021

05 August 2020
Siam-France Relations in the Life of H.M.King Prajadhipok 10th July 2020-31st January 2021 09.00 am - 04.00 pm. (except Mondays) at King Prajadhipok Museum