คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities In Coming

  1. Home
  2.    >   Activities In Coming
Activities year 2021
2021
Month
Province

View All

October

01 Oct 2021

31 Oct 2021

07 September 2021
SAC Gallery present…   Art Cart 04 : Handle with Care   A Curated Presentation by SAC Gallery   10 September – 30 October 2021 At Gallery building, SAC Gallery   45 artworks from 11 Artists :  Kitikong Tilokwattanotai Ploy Kasom Suntur Huang Xiaoliang, Vipoo Srivilasa Jeon Gi-Ok  Kittaya Poolsawatdi  Supasit Thammaprasert Attasit Pokpong Sumanatsya Voharn Chayanin Kwangkaew     The forth incarnation of the Art Cart project we find ourselves in the midst of a situation where the epidemic crisis confines people so severely that the vast world is reduced to a rectangular screen in the palm of your hand. It is a time when there are conflicts between different ideologies, peoples’ beliefs are shaken, old faiths overthrown and all these things lead to the emotional instability. Everything reminds us to take care of our thoughts and feelings towards the stimuli around us and handle it with care. Our senses and our minds require us to deal with them carefully.     Handle with care is a curated presentation selected 45 works from 11 artists, which have been interpreted to reflect the subtleties within the mind that must be taken into consideration and dealt with mindfully.     SAC Gallery invites you to view Art Cart 04 : Handle with care an exhibition which we hope gives you aesthetics comfort and meaning to your heart during these troubling times. Please make an appointment in advance by phone 092-6626165 (Momay) or 084-6956592 (Folk).    We are delighted to be an art space where everyone can talk and exchange their view and perhaps start collecting works to be a part of supporting and driving the arts scene in Thailand.     For more information: https://web.facebook.com/events/4254574077952235/

01 Oct 2021

31 Oct 2021

07 June 2021
The L/Royal Monument By Wittawat Tongkeaw 22 June – 18 September 2021 (Opening reception on 24 June 2021)   Wittawat Tongkeaw is among the artists who have steadfastly stood for democratic ideals and fought for social change. In the past years, his artworks proved effective in their criticism of an unsettling socio-political situation and the crises befalling the country today. His realistic paintings—which make up part of this exhibition—employ a visual vocabulary closely entwined with the surrounding context, narrating an uneasy, constricted setting using layers of paint that serve to conceal and reveal.   The L/Royal Monument showcases the traditional technique and language of realistic painting, one that retains its potency through camouflaged hints of social criticism. These artworks convey the artist’s outlook on Thailand’s political crossroads; his malaise when faced with the narrow—prevailing—worldviews and values; the violence exercised on unarmed citizens by a power both visible and which we have been coerced into treating as invisible; the stifled freedoms of expression and opinion; the paralysis that has engulfed Thai society, numbing it to all that is abnormal.   These works manifest a sublimation of meaning; their interpretation functioning through a violent meeting with our own sensations—especially when their meaning is split apart and connects with our individual experiences. The paintings and installations in this exhibition are not merely hiding places for facts or political views, but operate as sardonic renditions of the current political climate through the overlaying of meanings that have been suppressed. Political undertones become revealed through the unfolding of the surface meaning that is itself imbued with a sense of quiet and stillness, hovering between the aesthetic and the poetic.   The exhibition The L/Royal Monument will be on view at SAC Gallery from 22 June until 18 September 2021. The opening reception will take place on 24 June 2021 at 18.00.

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) Festival calendar and SE Market Place 2020 Activity Learn about Sufficiency agriculture by model agriculturists to make life work continuing Go shopping secure products in seasons from the kitchen garden network  of the Golden Jubilee Museum of Agriculture every region.   The exhibition will be opened every weekend of the beginning months   At 08.00 am - 17.00 pm. At the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office   For more details Tel: 0-2529-2212-13 / 087-359-7171 / 094-649-2333 LineID : @wisdomkingfan Please visit www.wisdomking.or.th Facebook /InstagramID : wisdomkingfan  

November

09 Nov 2021

18 Dec 2021

21 October 2021
Land Form: ภูมิลักษณ์ . A group exhibiton by: Akira Ishiguro Trinnapat Chaisitthisak Lek Kiatsirikajorn   at Art Centre Bldg., 1st floor SAC Gallery, Bangkok 9 November – 18 December 2021 ___ The gap between the transition into Anthropocene, broad arguments on the transition in geology and human footprints are major evident of the period from Industrial revolution until Globalization, which marked our footprints and carved the history into the layer of rock. Reflecting the image of rapid climate change in the past 200 years.   Comparing to the geological time scale, human presence was just a microscopic life form but the result of human actions make great impacts which greatly changed the layer of the rock and built the landscape which can be traced back to the minerals and resources human leftover, together with the process of time, lead to the arguments that pointed out how much human actions had played the crucial role on accelerating changes and influenced the landscape.   This “Land Form” exhibition presenting the story of landscape through art lenses. Connecting landscape and art together with form and line to reflect the procedure of landscape reformation through times, using both the process of art and of geology which human is another brick in the wall leads to those changes in landscape. These 3 artists portray the landscape from their point of view, connecting the layer of rock in micro level to the repeating lines connected with each other, to create the paradox area and space between times and movements, and also exploring the abandoned landscape which showing human footprints who once live there altogether.   Knowledge from “Land Form” exhibition demonstrates changes in geology to reveals the image of changes invisible to our eyes, to trigger humans to be more conscious about the planet we lived in with the changing landscape in contemporary art, perspectives, predictions, and the notion of the period we take part in which contributing to those change.   This group exhibition will be displaying at 1st Floor, SAC Gallery between 9 November and 18 December 2021. For more information, please visit www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok and instagram.com/sacbangkok

05 Nov 2021

12 Nov 2021

21 October 2021
นิทรรศการ "Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน" *(For English, please scroll down) . นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา วิจิตรศิลป์ 25   ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง Art thesis exhibition by students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Class of Fine Art’ 25 . Kasidi Noncharoen Karn Eiamkul Jatusadom Saesim Jantima Srisingha Chanachai Wongpinphet Thanapa Rakphueng Thiti Teeraworawit Nattawapisit Mungkunkhot Panithan Saoruen Phapawee Ritdaeng Pavee Jankaew Pimpisa Shardbobpha Methanee Phanpao Watcharachai Panchoo Watcharin Deddoung Suttipoj Paerungreang Sutichoke Denkitkul Supascha Bunlue Anantapol Prempanichnukul . at Art Centre Bldg., 3rd floor. SAC Gallery, Bangkok 5-12 November 2022 (Opening reception on 5 November 2021, 13:00) ____ นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” คือโครงการนิทรรศการศิลปะ ที่รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง การนําเสนอผลงาน ศิลปะสร้างสรรค์ ที่แสดงออกที่สะท้อนถึงมุมมองและทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามความสนในที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้ประกอบด้วย ผลงานศิลปะ 28 ชิ้น โดยศิลปิน 19 คนจากภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง . นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของศิลปิน เพื่อดึงศักยภาพของผลงานศิลปะในฐานะวัตถุ ต้องพึงพาการจัดวางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม ทําให้เกิด ประสบการณ์และการรับรู้ ในปัจจุบัน ความหลากหลายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีอยู่มากมาย ผ่านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา การเมืองและปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะของสังคมที่แตกต่างกัน . นิทรรศการ “Existence of Variegated การดำรงอยู่ของสิ่งที่แตกต่างกัน” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี และเปิด ให้เข้าชมในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา  10:00 - 18:00 น. (สําหรับวันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า และปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok และ instagram.com/sacbangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-459-6149 หรืออีเมล chungknd@gmail.com (คุณธิติ) ___ ‘Existence of Variegated’ exhibition is a collection of 28 works of art by 19 students art theses graduate from Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. It aims to reflect the views and attitudes of  creators in which each person will have a different identity according to a their own interests. . This exhibition reinforces the artists’ determination to draw on the potential of art work as an object.  They rely on the placement and interaction between the audience, resulting in experience and perception, through history, science, religion, politics and other factors that occur in different social conditions. . ‘Existence of Variegated’ exhibition, art thesis exhibition by the students of the Department of Fine Arts, Faculty of Architecture,  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, displays at 3rd floor, SAC Gallery between 5-12 November 2021. Opening Reception at 1PM of 5 November 2021.  For more information, please visit www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok and instagram.com/sacbangkok, tel. 092-459-6149 or email: chungknd@gmail.com (Mr.Thiti) . #sacbangkok #sacEOV #ExistenceofVariegated #KMITL

16 Nov 2021

12 Feb 2022

18 October 2021
Monster   by Raj Bunnag Kitikun Mankit Preyawit Nilachulaka Taiki Sakpisit  Aof Smith Vipoo Srivilasa Komkrit Tepthian three   at Art Centre Bldg., 2nd floor SAC Gallery, Bangkok 16 November 2021 – 12 February 2022   _______________________     Monster is an exhibition exploring the extraordinary story hidden mysteriously behind the image of animals, humans and objects to visualize the conflict inside our mind and society including Love, Greed, Wrath and Illusion. Inspired by the fairy tales, myths and legends in which human, mythical creatures and magical artifacts communicate and interact with each other. The importance of the relationship between humans and what represents human beliefs, class, conflicts and myths reveal the nature and the essence of humanity through multitudinous personalities.   Using observation of the presentation of the human figure in the form of contemporary art, fusion, modification, mutation and invention of these supernatural personalities as a language to interpret socio-political situations and also the domination of otherness beyond the human body in diverse forms of the overlapped world of human and beast. This “Monster” exhibition stimulates the “other-worldliness” perspectives from various artists in different ways.    Preyawit Nilachulaka, Kitikun Mankit and Komkrit Tepthian who modify human figures to provide definitions of social situations, histories and politics through paintings and sculptures. three, Aof Smith, Raj Bunnag and Vipoo Srivilasa who invented exceptional characters from humans and beasts, to emphasize the unlimited desire of humanity with their vinyl toy figures; oil painting; wood cut print and ceramics, respectively. Taiki Sakpisit who quakes the fragility of humanity through animation.   These artworks unveil the nature of metamorphosis in the meanings to reflects the appearances of figure as an interesting medium for contemporary art.   “Monster” group exhibition will be on view at the 2nd floor SAC Gallery between 16 November 2021 until 12 February 2022.

01 Nov 2021

31 Dec 2021

03 September 2021
“ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)”ประติมากรรมชิ้นนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ --------------------------------------------------• ได้รับรางวัล “สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2562” ประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล--------------------------------------------------อินทรี หมายถึง “สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรม” โดย ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2540ไม้มะหาด หมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย Mr. คัตซึมิ มูไก ศิลปินระดับโลก ชาวญี่ปุ่น มีไม้ มีนก ... ไม่มีไม้ ไม่มีนกความหมาย คือ ถ้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ก็อยู่ไม่ได้ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภายในนกอินทรีจะมีลูกนิมิต และลูกปัดที่ตั้งอยู่ ลดหลั่นกัน ซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า เพื่ออุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว 4 จำพวก---------------------------------------------------ผู้ให้การสนับสนุน • นายชวน ภูเก้าล้วน สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)• นายสุวรรณ มุคุระ ผู้บริจาคไม้มะหาด (ไม้มะหาดโดนฟ้าผ่าและกำลังยืนต้นตาย รอโค่นเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์)

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) Festival calendar and SE Market Place 2020 Activity Learn about Sufficiency agriculture by model agriculturists to make life work continuing Go shopping secure products in seasons from the kitchen garden network  of the Golden Jubilee Museum of Agriculture every region.   The exhibition will be opened every weekend of the beginning months   At 08.00 am - 17.00 pm. At the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office   For more details Tel: 0-2529-2212-13 / 087-359-7171 / 094-649-2333 LineID : @wisdomkingfan Please visit www.wisdomking.or.th Facebook /InstagramID : wisdomkingfan  

December

09 Nov 2021

18 Dec 2021

21 October 2021
Land Form: ภูมิลักษณ์ . A group exhibiton by: Akira Ishiguro Trinnapat Chaisitthisak Lek Kiatsirikajorn   at Art Centre Bldg., 1st floor SAC Gallery, Bangkok 9 November – 18 December 2021 ___ The gap between the transition into Anthropocene, broad arguments on the transition in geology and human footprints are major evident of the period from Industrial revolution until Globalization, which marked our footprints and carved the history into the layer of rock. Reflecting the image of rapid climate change in the past 200 years.   Comparing to the geological time scale, human presence was just a microscopic life form but the result of human actions make great impacts which greatly changed the layer of the rock and built the landscape which can be traced back to the minerals and resources human leftover, together with the process of time, lead to the arguments that pointed out how much human actions had played the crucial role on accelerating changes and influenced the landscape.   This “Land Form” exhibition presenting the story of landscape through art lenses. Connecting landscape and art together with form and line to reflect the procedure of landscape reformation through times, using both the process of art and of geology which human is another brick in the wall leads to those changes in landscape. These 3 artists portray the landscape from their point of view, connecting the layer of rock in micro level to the repeating lines connected with each other, to create the paradox area and space between times and movements, and also exploring the abandoned landscape which showing human footprints who once live there altogether.   Knowledge from “Land Form” exhibition demonstrates changes in geology to reveals the image of changes invisible to our eyes, to trigger humans to be more conscious about the planet we lived in with the changing landscape in contemporary art, perspectives, predictions, and the notion of the period we take part in which contributing to those change.   This group exhibition will be displaying at 1st Floor, SAC Gallery between 9 November and 18 December 2021. For more information, please visit www.sac.gallery, Facebook.com/sacbangkok and instagram.com/sacbangkok

16 Nov 2021

12 Feb 2022

18 October 2021
Monster   by Raj Bunnag Kitikun Mankit Preyawit Nilachulaka Taiki Sakpisit  Aof Smith Vipoo Srivilasa Komkrit Tepthian three   at Art Centre Bldg., 2nd floor SAC Gallery, Bangkok 16 November 2021 – 12 February 2022   _______________________     Monster is an exhibition exploring the extraordinary story hidden mysteriously behind the image of animals, humans and objects to visualize the conflict inside our mind and society including Love, Greed, Wrath and Illusion. Inspired by the fairy tales, myths and legends in which human, mythical creatures and magical artifacts communicate and interact with each other. The importance of the relationship between humans and what represents human beliefs, class, conflicts and myths reveal the nature and the essence of humanity through multitudinous personalities.   Using observation of the presentation of the human figure in the form of contemporary art, fusion, modification, mutation and invention of these supernatural personalities as a language to interpret socio-political situations and also the domination of otherness beyond the human body in diverse forms of the overlapped world of human and beast. This “Monster” exhibition stimulates the “other-worldliness” perspectives from various artists in different ways.    Preyawit Nilachulaka, Kitikun Mankit and Komkrit Tepthian who modify human figures to provide definitions of social situations, histories and politics through paintings and sculptures. three, Aof Smith, Raj Bunnag and Vipoo Srivilasa who invented exceptional characters from humans and beasts, to emphasize the unlimited desire of humanity with their vinyl toy figures; oil painting; wood cut print and ceramics, respectively. Taiki Sakpisit who quakes the fragility of humanity through animation.   These artworks unveil the nature of metamorphosis in the meanings to reflects the appearances of figure as an interesting medium for contemporary art.   “Monster” group exhibition will be on view at the 2nd floor SAC Gallery between 16 November 2021 until 12 February 2022.

01 Nov 2021

31 Dec 2021

03 September 2021
“ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)”ประติมากรรมชิ้นนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ --------------------------------------------------• ได้รับรางวัล “สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2562” ประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล--------------------------------------------------อินทรี หมายถึง “สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรม” โดย ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2540ไม้มะหาด หมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย Mr. คัตซึมิ มูไก ศิลปินระดับโลก ชาวญี่ปุ่น มีไม้ มีนก ... ไม่มีไม้ ไม่มีนกความหมาย คือ ถ้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ก็อยู่ไม่ได้ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภายในนกอินทรีจะมีลูกนิมิต และลูกปัดที่ตั้งอยู่ ลดหลั่นกัน ซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า เพื่ออุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว 4 จำพวก---------------------------------------------------ผู้ให้การสนับสนุน • นายชวน ภูเก้าล้วน สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)• นายสุวรรณ มุคุระ ผู้บริจาคไม้มะหาด (ไม้มะหาดโดนฟ้าผ่าและกำลังยืนต้นตาย รอโค่นเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์)

09 Jan 2021

05 Dec 2021

05 January 2021
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) Festival calendar and SE Market Place 2020 Activity Learn about Sufficiency agriculture by model agriculturists to make life work continuing Go shopping secure products in seasons from the kitchen garden network  of the Golden Jubilee Museum of Agriculture every region.   The exhibition will be opened every weekend of the beginning months   At 08.00 am - 17.00 pm. At the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office   For more details Tel: 0-2529-2212-13 / 087-359-7171 / 094-649-2333 LineID : @wisdomkingfan Please visit www.wisdomking.or.th Facebook /InstagramID : wisdomkingfan