Activities In Coming

  1. Home
  2.    >   Activities In Coming
Activities year 2020
2020
Month
Province

View All

January

20 Nov 2019

01 Mar 2020

14 November 2019
เตรียมตัวให้พร้อม แล้ว Move on ไปด้วยกัน กับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร on the Move” “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก . นิทรรศการหมุนเวียนชุดล่าสุดจากมิวเซียมสยาม ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด”  ศูนย์กลางแห่งใหม่ของพระนคร ในยามที่สยามเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่ . ที่นี่เอง ที่มีตัวละครจากหลากเชื้อชาติ หลายอาชีพ เข้ามาร่วมมีบทบาทในการปรับและเปลี่ยนชีวิตของคนเมือง ชาวบางกอกได้เรียนรู้ถึงวิถีแบบตะวันตกกัน . ทั้งด้านการแต่งกาย การอยู่อาศัย การใช้ชีวิตและความบันเทิง ย่านที่มีวัง มีห้างร้าน มีตลาด มีโรงหวย โรงหมอ โรงหนัง โรงชักรูป มีแม้กระทั่งโรงระบำจ้ำบ๊ะ .  ลุปี พ.ศ. นี้  เมื่อสถานีรถไฟฟ้า “สามยอด” มาถึง ย่านนี้จึงเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง  “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” จะก้าวย่างต่อไปอย่างไร? . ร่วม Move On และหาคำตอบไปพร้อมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม! ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม  ลงสถานี “สนามไชย” เพื่อชมนิทรรศการ  และสัมผัสบรรยากาศจริงที่สถานี “สามยอด”

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

Febuary

01 Feb 2020

02 Feb 2020

16 January 2020
Love and Happiness in Agriculture

20 Nov 2019

01 Mar 2020

14 November 2019
เตรียมตัวให้พร้อม แล้ว Move on ไปด้วยกัน กับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร on the Move” “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก . นิทรรศการหมุนเวียนชุดล่าสุดจากมิวเซียมสยาม ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด”  ศูนย์กลางแห่งใหม่ของพระนคร ในยามที่สยามเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่ . ที่นี่เอง ที่มีตัวละครจากหลากเชื้อชาติ หลายอาชีพ เข้ามาร่วมมีบทบาทในการปรับและเปลี่ยนชีวิตของคนเมือง ชาวบางกอกได้เรียนรู้ถึงวิถีแบบตะวันตกกัน . ทั้งด้านการแต่งกาย การอยู่อาศัย การใช้ชีวิตและความบันเทิง ย่านที่มีวัง มีห้างร้าน มีตลาด มีโรงหวย โรงหมอ โรงหนัง โรงชักรูป มีแม้กระทั่งโรงระบำจ้ำบ๊ะ .  ลุปี พ.ศ. นี้  เมื่อสถานีรถไฟฟ้า “สามยอด” มาถึง ย่านนี้จึงเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง  “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” จะก้าวย่างต่อไปอย่างไร? . ร่วม Move On และหาคำตอบไปพร้อมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม! ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม  ลงสถานี “สนามไชย” เพื่อชมนิทรรศการ  และสัมผัสบรรยากาศจริงที่สถานี “สามยอด”

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

March

20 Nov 2019

01 Mar 2020

14 November 2019
เตรียมตัวให้พร้อม แล้ว Move on ไปด้วยกัน กับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร on the Move” “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก . นิทรรศการหมุนเวียนชุดล่าสุดจากมิวเซียมสยาม ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด”  ศูนย์กลางแห่งใหม่ของพระนคร ในยามที่สยามเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่ . ที่นี่เอง ที่มีตัวละครจากหลากเชื้อชาติ หลายอาชีพ เข้ามาร่วมมีบทบาทในการปรับและเปลี่ยนชีวิตของคนเมือง ชาวบางกอกได้เรียนรู้ถึงวิถีแบบตะวันตกกัน . ทั้งด้านการแต่งกาย การอยู่อาศัย การใช้ชีวิตและความบันเทิง ย่านที่มีวัง มีห้างร้าน มีตลาด มีโรงหวย โรงหมอ โรงหนัง โรงชักรูป มีแม้กระทั่งโรงระบำจ้ำบ๊ะ .  ลุปี พ.ศ. นี้  เมื่อสถานีรถไฟฟ้า “สามยอด” มาถึง ย่านนี้จึงเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง  “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” จะก้าวย่างต่อไปอย่างไร? . ร่วม Move On และหาคำตอบไปพร้อมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม! ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม  ลงสถานี “สนามไชย” เพื่อชมนิทรรศการ  และสัมผัสบรรยากาศจริงที่สถานี “สามยอด”

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

April

No Activity in this month

May

No Activity in this month

June

No Activity in this month

July

No Activity in this month

August

No Activity in this month

September

No Activity in this month

October

No Activity in this month

November

No Activity in this month

December

No Activity in this month