คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

PRIVACY POLICY

 1. Home
 2.    >   Museum Thailand

PRIVACY POLICY

1. Introduction of Privacy Policy
 • 1.1 The National Discovery Museum Institute care seriously about your privacy. We are committed to comply with all applicable personal data protection laws and regulations.
 • 1.2 During our services, we will collect, use, disclose, store and/or process information including your personal data submitted to us.
 • 1.3 This Privacy Policy provides you with details about the personal information we collect from you, how we use your personal information, and your rights regarding the personal information we hold about you by this Privacy Policy only.
 • 1.4 You are required to read this Privacy Policy, including other announcements that we might make revisions when we collect, use, disclose, store and /or process your personal data for you to know how and for what we use your personal information
 • 1.5 By click or select the "Subscribe" button, "I agree to the National Discovery Museum Institute's Privacy Policy", "I agree and consent to the collection, use, disclosure, store and /or processing of my personal data for the purpose that set out herein and under the terms of the Privacy Policy of the National Museum of Discovery" or a similar text that available on the National Discovery Museum Institute’s registration page. You acknowledge that you are informed and understand this Privacy Policy, and you also agree and consent to the collection, use, disclosure and / or processing of your personal data as described under the Terms and conditions state hereby.
 • 1.6 The Institute may update this Privacy Policy from time to time. Any future changes to this Privacy Policy will be posted on this page and will notify you of any material changes. (as appropriate and/or permitted under local law), and when you continue to use the service access the platform or use any Services and continue to place orders on the platform thereafter. You are deemed to have acknowledged and accepted the changes to this Privacy Policy by us. Please check this Privacy Policy regularly for updates or revisions to this Privacy Policy.
 • 1.7 This Privacy Policy is effective in conjunction with the notice, Contract and other consent statements related to the collecting, storing, use and /or processing of personal data by us, and are not intended to replace notices, contract and consent clause, unless expressly stated otherwise.
 • 1.8 You can access the platform and explore the platform without providing any personal information. However, you need to register a user account if you want to use the service.
2. Personal information we collect from you
 • 2.1 Personal information means any information, whether recorded in a documented format or not. In which identification information is displayed or allowing the person holding that information to verify the identity directly or reasonably, or when combined with other information, will make it possible to definitively identify of a person, either directly or indirectly.
 • 2.2 During of time you use the platform and use the services from us. We may collect personal information from you, including but not limited to:
  • (a) Identity information such as your name, gender, profile picture and date of birth.
  • (b) Contact information, such as billing address Parcel delivery address Email address and phone number.
  • (c) Account information such as bank account numbers and payment details.
  • (d) Transaction information, such as details about orders and payments to you and from you, and other details of products and services that you have purchased or received through the platform.
  • (e) Technical information such as IP address, access information, browser type and version, the time zone and location setting, browser add-on type and version of Operating System, platform Mobile Universal Code (IMEI) Serial Number and other device information and technology that you use to access the platform.
  • (f) Profile information such as your username and password, your purchase or order.
  • (g) Usage information, such as information that you use the platform, how does the product and service or watch any content on the platform
 • 2.3 During the period of time you use the platform and use our services. We may receive personal information from you in the following situations ;
  • (a) When you create an account with us.
  • (b) When you subscribe to any service or purchase any product available on the platform.
  • (c) When you log in from your user account on the platform or communicate with us through third-party services or applications such as Facebook or Google.
  • (d) When you contact us offline, Including interact with our third-party customer service representatives.
  • (e) When other users of the platform comment on any of your content uploaded on the platform or when you have commented on any of them or on other user's content uploaded on the platform.
 • 2.4 During the period of time you use the platform and use the Services You have given your explicit consent to transfer your personal information from third-parties to the National Discovery Museum Institute for the purposes set out in this Privacy Policy or any other terms.
 • 2.5 You must submit only personal information which is accurate and not misleading. You must keep it current and notify us of any changes to any personal information you have provided us. We have the right to request documents confirming the accuracy of the personal information you have provided, as part of our customer review process.
 • 2.6 We are able to collect your personal information only if you are willing to send personal information to us or as otherwise stated under this Privacy Policy. However, if you choose not to provide us with your personal information or you later withdraw your consent to let us use your personal information. We may not be able to provide the service to you or allow you to continue to access the platform.
 • 2.7 You may access and correct the information you have submitted to us at any time as described below.
 • 2.8 If you provide personal information of any third-party to us, you represent and warrant that you have given your consent, permission letter and the necessary permission from such third-parties shall be disclosed. And transfer his or her personal information to us. And let us collect, store, use and disclose such information in accordance with this Privacy Policy.
 • 2.9 If you become a user of our platform by using any of your social network accounts or link your National Discovery Museum Institute’s account to your social network account or use other features of the National Museum of Discovery Institute social networking. We will have access to your personal information that you have voluntarily provided to social network service providers, in accordance with their policy, and we will manage your personal information in accordance with this Privacy Policy.
3. Use and disclosure of personal information
 • 3.1 Personal information that we collect from you or through third-parties may be used or distributed or transferred to third-parties. (Including related companies third-party service providers and service providers of such entities and related companies, companies located in and outside your country Vendors and other users) for thematic purposes, including but not limited to the following ;
  • (a) to facilitate your use of the services or access to the platform.
  • (b) to respond to your inquiries, responses to claims or disputes Either directly or through a customer service representative.
  • (c) to process orders you submit through the platform (Payments you have made through the platform for products sold by us)
  • (d) to compare information and verify with third-parties to confirm that such information is correct.
  • (e) to verify your identity data for fraud detection purposes
  • (f) to manage your account with us (if applicable).
  • (g) to verify and process financial transactions related to your online payments.
  • (h) to improve the layout or content of the platform's pages and to personalize that page for users. to identify visitors on the platform.
  • (j) to conduct research on statistics and user behavior.
  • (k) to provide information that we deem may be useful to you or that you request from us. Including information related to products and services ours or third-party sellers, which you have informed that you do not object to being contacted for such purposes.
  • (l) to display your name, username or profile on the platform
  • (m) to process complaints, feedback, enforcement and deletion requests related to any content that you have uploaded to the platform
  • (n) to receive additional information relevant to you It is based on the personal information you have provided. (Whether to us or third-parties) in order to provide you with more relevant and /or relevant information
  • (o) to send you marketing or promotional materials related to the sale of our products and services or to third-party vendors from time to time. (Unless you choose not to accept them) and;
  • (p) We may perform automated decision-making processes for the purposes described above.
 • 3.2 For clarity, you acknowledge and consent to the National Discovery Museum Institute of anonymous sharing of information, including but not limited to the following situations;
  • (a) collective data. We may conduct collective data analysis projects with selected third-party service providers using non-personally identifiable information on the subject, to assess the interests of users and to provide users with targeted and /or relevant information. That information is derived from aggregate information about the activity of off-platform users.
  • (b) Behavior-based advertising, we may collaborate with selected third-parties using non-personally identifiable information to develop a format that will deliver more accurate advertising to individual users.
 • 3.3 In exceptional circumstances, we may be required to disclose personal information, for example in situations where the disclosure is reasonable to believe is necessary to prevent harm to life or health, or for law enforcement purposes, or to be able to perform regulatory or legal requests and regulations.
 • 3.4 We may disclose and permit your personal information to be shared with third-parties and our affiliated websites for any of the aforementioned purposes, including, but not limited to, for us to provide convenience for you in using the service to complete your transaction, manage your account and our relationship with you. Marketing and acting in accordance with regulations or legal and regulatory requests as deemed necessary. By disclosing your personal information to such persons, We will ensure that third-parties and our affiliates will keep your personal information safe from unauthorized access, collection, use, disclosure, processing or any other similar risk, and will retain your personal data only as needed to achieve the above purposes.
 • 3.5 If you are in Thailand, we may transfer or allow your personal information to be transferred outside of Thailand for any purpose as described in this Privacy Policy.
 • 3.6 You can unsubscribe from marketing information at any time by using the electronic advertising unsubscribe. We may use your contact information to send you newsletters from us and from related companies.
4. Withdrawal of consent to use, disclose, keep and /or process of personal data
 • 4.1 You may withdraw your consent to continue using, disclosing, keeping and / or processing your personal data for any of the purposes and in the formats described above at any time.
 • 4.2 Please be informed that when you withdraw your consent for us to use, disclose, store or process your information for the purposes and in the formats described above, we may not be in a position to continue to provide you with the services or be unable to perform any contract we have with you, and we will not be liable in the event that we do not perform a service or perform a contract with you. We reserve the right to legal remedies and we expressly for those cases.
 • 4.3 To delete or remove user account, please email a filled request form to Webmaster@museumthailand.com
 • 4.4 Please wait for 5 business days to be processed.
 • 4.5 The information of ‘Email’ and ‘Contact number’ will be deleted
 • 4.6 Impact of deleting a user's account: user will unable to use an existing email or social media account to log in. User needs to re-register as a new user and unable to recover all previous data. In case of having ‘Thailand Museum Pass’ card, member could not access the card through ‘Thailand Museum Pass’ application. However, the use of physical card will remain normally.
5. Contact to request deletion of user data
 • 5.1 Please send a request to delete form to: Webmaster@museumthailand.com or Call 02-225-2777
 • 5.2 In case of requesting to delete an E-mail or Facebook Account, user’s E-mail and/or Facebook account will unable to log-in a recently deleted data upon user’s request of deletion. This will be processed in 5 working days and permanently deleted in the server.
 • 5.3 In case of request to re-login, user need to re-apply and unable to restore all removed data. In case of being ‘Thailand Museum Pass’ member card, will be unable to use a member card through user’s mobile application. However, user can use the actual member card as usual.
 • 5.4 In case of edit/update user’s profile information for examples; full name / contact number / date of birth / display name / photo profile, users can edit and click ‘submit’ on the ‘Edit Profile’ page and the information will be automatically updated.
6. Updating your personal information
 • 6.1 The accuracy and completeness of the personal information you provide to us is important for you to continue using the platform, and for us to provide services. It is your responsibility to notify us of any change to your personal information, or if you believe that your personal information with us is incomplete, inaccurate or out of date.
 • 6.2 You can update your personal information at any time by accessing your user account on the platform.
 • 6.3 We disclose your updated personal information to third-parties and our affiliates with whom we have previously disclosed your personal information, in the case that your personal information is still necessary to carry out the purposes described above.
7. Access to your personal information
 • 7.1 You can request information about the personal information we collect about you, or inquire about how your personal information has been used, disclosed, stored or processed by us within the past year. Therefore, in order to facilitate your request, we may need to ask for additional information about your request.
 • 7.2 We reserve the right to charge a reasonable administration fee for the recovery of your personal information. In such a case, we will notify you of the fee before we process your request.
 • 7.3 We will respond to your request as quickly as reasonably possible. If we are unable to answer you within thirty (30) days of your request, we will notify you in writing. If we are unable to provide any personal information to you or unable to make the changes you requested, in general, we will explain the reason that we were unable to do so. (Unless we are not compelled to do so under relevant applicable data protection laws)
8. Security of your personal information
 • 8.1 To secure your personal information from unauthorized access, collection, use, disclosure, processing, reproduction, alteration, disposal, loss, misuse, modifications or similar risks, without permission, we have taken appropriate management measures; Both concrete and technical i.e.
  • (a) Restrict the right to access personal information to only those who need it.
  • (b) Maintain a level of technology-related products to prevent unauthorized access to your computer, and;
  • (c) Use 128-bit SSL (Data Encryption Technology) which is the encryption technology for processing your financial information.
 • 8.2 If you believe your privacy has been violated, please contact us immediately.
 • 8.3 You should be aware that no transfer method on the Internet or any electronic data collection procedure is completely secure. Even though that security cannot be guaranteed, but we have made our best efforts to protect the security of your information and will review and supplement information security measures regularly.
 • 8.4 Your password is the key to accessing your account. Please use a specific number, special alphabet and characters, and your password must not be shared with anyone. If you share your password with others, you are responsible for all actions performed on behalf of your account and for any consequences. Thus, If you lose control of your password or you significantly lose control of your personal data and other information you submit to the National Discovery Museum Institute. In that case, you may be legally bound by any act done on your behalf. Therefore, if your password is accessed without your permission for any reason, or there is reason to believe that your password has been accessed without your permission, You should contact us and change your password immediately. You must not forget to log out of your account and close your browser, if you are on a shared computer.
9. Storage of personal information
 • 9.1 We will keep your personal information only as required by law or as necessary for the purposes for which it was collected.
 • 9.2 We will stop retaining your personal information or removing any ways in which information may be linked to you, as soon as it deems appropriate that the storage is no longer possible to achieve the purposes, for which such personal information was collected and it is not necessary for any legal or business purpose.
10. Minor
 • 10.1 The National Discovery Museum Institute does not sell any merchandise for minors to buy (according to the relevant laws) and The National Discovery Museum Institute does not intend to provide any service to minors or to allow minors to use the platform. Moreover, we do not intend to collect personal information relating to minors.
 • 10.2 with this document, you confirm and warrant that you are over the age of minors and that you have the ability to understand and accept the terms of this privacy policy. If you are a minor, you will be able to use the platform only with the consent of your parent or guardian.
 • 10.3 As a parent or legal guardian, please do not allow minors under your supervision to send information to the National Discovery Museum Institute. In case that the personal information of such minors is disclosed to the National Discovery Museum Institute, you consent to the processing of minors' personal data and agree to be bound by this Privacy Policy and be responsible for the actions of such minors.
 • 10.4 We will not responsible for any unauthorized use of the services on the platform by you. Users who act on your behalf or unauthorized users is your responsibility to make decisions about the use of the services on the platform and take any actions to prevent any improper use of the services on the platform.
11. Computer data collection
 • 11.1 We or our authorized service providers may use cookies, web beacons and other similar technologies to store information that helps us create a better, faster, and safer personalized experience when you use the services or access the platform.
 • 11.2 When you visit the platform via computer Mobile device or any other device with your internet connection, our servers will automatically save the information your browser sends when accessing the website. The information may include;
  • (a) The IP number of your computer or device
  • (b) Type of browser
  • (c) Web pages that you visit before you access the platform
  • (d) Pages in the platform you visited
  • (e) Duration time you spend on the pages, the things and information you find on the platform, access period, date and other statistics information.
 • 11.3 This information is collected for analysis and evaluation in order to help us improve our website, services and products we offer.
 • 11.4 Cookies are small text files. (Usually consisting of letters and numbers) located in the memory of your browser or device when you visit the website or view messages. Cookies enable us to recognize such devices or browsers and allow us to more quickly tailor content to your interests and to make the service and platform more comfortable and useful to you.
 • 11.5 You can manage and delete cookies through your browser or device settings. For more information on that method please visit the help section of your browser or device.
 • 11.6 Web beacons are small graphics that may be included on our services and platforms. Web beacons allow us to count the number of users who visit such pages so that we can understand your needs and interests.
12. Rights of the National Discovery Museum Institute of Personal Information
 • 12.1 You acknowledge and agree that the National Discovery Museum Institute has the right to disclose your personal information to legal authorities, regulatory agency Government agencies, tax agencies, law enforcement agencies or any agency or person with relevant rights. If the National Discovery Museum Institute has reason to believe that disclosure of your personal information is necessary for the purpose of fulfilling its duties. To-do or management whether voluntary or necessary as a result of cooperation with the order or investigation and /or requested by the said agency. Such rights shall be within the scope of the applicable law.and you agree not to take any action and /or waive your right to take any action to the National Discovery Museum Institute for disclosure of your personal information in such situations.
13. Third-party websites
 • 13.1 The platform may contain links to other websites operated by third-parties, such as those with us in business, merchants, or payment channels. We are not responsible for the privacy practices of websites operated by such parties. We encourage you to review the applicable Privacy Policy on that website in order to know how that website will handle the information that collects from you.
14. Question, feedback, concern, suggestion or claim
 • 14.1 If you have any question regarding personal data protection or data privacy, please refer to the list of frequently asked questions on data protection /privacy.
 • 14.2 If your question is not in our FAQ list or you have a response to a concern, suggestion or request relating to personal information. Please contact us at 02 225 2777.
15. Changes to this Privacy Notice
 • The National Discovery Museum Institute may make changes to this privacy notice from time to time, in order to comply with any changes regarding the processing of your personal data, and to comply with any changes in the Personal Data Protection Law or other applicable laws. The National Discovery Museum Institute will notify you of any major revision through appropriate means; however, the National Discovery Museum Institute recommended that you review this Privacy Policy from time to time.