คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ข้าวหลามร้อยปี

ข้าวหลามนั้นถือเป็นขนมที่อยู่คู่กับจังหวัดนครปฐมและชาวนครปฐม มาเป็นเวลาร่วม 100 ปี ถือเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงกลายมาเป็นสินค้าที่แพร่หลายและได้รับความนิยม จนถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีร้านที่ขายข้าวหลามมากมาย แต่หนึ่งในร้านที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ “ร้านข้าวหลามแม่ลูกจันทร์”  เป็นร้านที่เก่าแก่ได้รับการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นซึ่งในปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4

ร้านข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ยังคงมีกรรมวิธีการทำข้าวหลามแบบโบราณดั้งเดิมสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนครปฐมได้เป็นอย่างดี การทำข้าวหลามนั้นถือว่าเป็นวิถีชีวิตจนซึมซับเข้าไปในสายเลือดของตระกูลภู่พะเนียดเจ้าของร้านข้าวหลามลูกแม่จันทร์ วิธีการทำข้าวหลามของทางร้านนั้นจะใช้เตาถ่าน ซึ่งก่อนการทำหนึ่งวันจะมีการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น ล้างกระบอกไม้ไผ่  เตรียมกะทิ และข้าวเหนียว เพื่อเตรียมที่จะนำมาผสมและเผาในเวลาเช้าก่อนที่จะวางขาย จะสังเกตได้ว่าในการเตรียมตัวและลงมือทำข้าวหลามนั้นเปรียบเหมือนกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของตระกูลภู่พะเนียดซึ่งได้ทำข้าวหลามขายด้วยวิธีโบราณดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่ 4 ถือเป็นตำนานของอร่อยเมืองนครปฐมที่ควรไปลิ้มลอง

8,554 views

1

share

Museum in Nakhon Pathom