คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

เครื่องเคลือบศิลาดล

เครื่องเคลือบศิลาดล ศิลปะ 800 กว่าปี

ศิลา แปลว่า หิน

 ดล แปลว่า เขียว

เครื่องเคลือบศิลาดล... แรกเริ่มพบในเครื่องถ้วยล้านนาสุโขทัยเขมรอันหนานและมอญโดยนิยมตกแต่งด้วยการขูดสลักการเซาะร่องหรือการกดทับก่อนที่จะทำการเคลือบมีการเขียนลายใต้เคลือบด้วยสีดำในศิลปะสุโขทัยและอยุธยามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในนามเครื่องถ้วยสุโขทัย(สังคโลก)

ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสีเขียวไก่กาดั่งหยกอันล้ำค่าและลายงาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และลวดลายที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทำให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน นอกเหนือจากการสร้างรายได้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานความเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยต่อไป

ข้อมูลจาก : คุณ พงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

ผู้ก่อตั้ง พงษ์ศรีนคร ศิลาดล (ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปิน OTOP ),คุณ พงศกร สุวรรณมาลี        ผู้สืบทอด พงษ์ศรีนคร ศิลาดล

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8,565 views

0

share

Museum in Nakhon Pathom