คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ล่องเรือแม่น้ำท่าจีน

ล่องเรือแม่น้ำท่าจีน

ลำน้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำนครชัยศรีคือแม่น้ำท่าจีนตอนที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่ริมฝั่งแม่น้ำห่างจากอำเภอนครชัยศรี ๒ กิโลเมตร แต่เดิมเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายเคยเป็นที่ตั้งมณฑลนครชัยศรี ดังนั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าว จึงมีผู้นิยมเรียกกันว่า "แม่น้ำนครชัยศรี" อีกชื่อหนึ่งแม่น้ำนครชัยศรีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมนี้มีระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน

ริมสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น กอลำเจียก กอผักบุ้ง กอบัวหลวง กอผักกะเฉด กอจาก กอเตย ซึ่งลอยทอดตัวอยู่ในน้ำริมตลิ่ง ถัดขึ้นไปเป็นลำพู กระทุ่ม มะกอกน้ำ กอไผ่ ตีนเป็ด มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ สลับด้วยวัดวาอารามเป็นระยะ ๆ และบ้านเรือนแบบต่าง ๆ ของชาวบ้าน บ้านริมน้ำจะมีอู่จอดเรือ มีสะพานไม้ทอดลงมายังท่าน้ำ มีเรือพายจอดอยู่หัวบันไดท่าน้ำ เวลาน้ำไหลขึ้นชาวบ้านลงมาตักน้ำใส่โอ่งไว้อาบตอนน้ำแห้ง นำผ้ามาซัก และนำผักผลไม้ลงมาล้าง และลงอาบน้ำในแม่น้ำ สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมีหลายแบบ มีตั้งแต่แบบถูกที่สุดจนถึงคฤหาสน์ ทั้งแบบไทยและแบบฝรั่ง มีโรงงาน โรงสีข้าว โรงเหล้า โรงกระดานขายไม้ มีตลาดริมแม่น้ำเป็นระยะ ๆ มีเรือพายและเรือยนต์แล่นประปรายบ้างไม่มากเหมือนในอดีต ทั้งนี้เพราะทางรถยนต์มีมากขึ้น การสัญจรทางน้ำจึงลดลง วัดแต่ละวัดริมแม่น้ำมีโบสถ์ ศาลา เจดีย์ มณฑป ศาลาท่าน้ำที่งดงามแตกต่างกันไป ถึง ๔๐ วัด

ข้อมูลจาก   http://www.nakhonpathom.go.th

5,975 views

0

share

Museum in Nakhon Pathom