คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ไร่แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

         อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์อูบคำ 1 กิโลเมตร เริ่มจากที่ดินหัวไร่ปลายนาธรรมดาผืนหนึ่งในชานเมืองเชียงราย แต่ด้วยพระบารมีของแม่ฟ้าหลวงและความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย บรรยากาศภายในสงบ สง่างาม ร่มรื่น มีต้นไม้นานาพรรณเขียวชอุ่มและสระน้ำขนาดใหญ่กลางอุทยาน มีอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามหลายแบบที่สำคัญคือ หอคำ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากวัดปงสนุกจังหวัดลำปาง ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างมาจากอุตสาหกรรมป่าไม้ และไม้จากบ้านเก่าของชาวบ้านที่นำมาบริจาคจำนวน 32 หลัง ภายในประดิษฐานพระแกะสลักไม้ โดยใช้มีดอีโต้ในการแกะไม้เป็นรูปพระพุทธรูปแบบล้านนาเพียงอย่างเดียว จึงถูกเรียกว่า พระพร้าโต้ อีกทั้งยังมีการรวบรวมศิลปะการเกาะสลักไม้ในพระพุทธศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ (เชิงเทียน) ตุงกระด้าง (ตุงไม้แกะสลัก) ขันดอก (ภาชนะใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ) ส่วนต่อมาคือ หอแก้ว จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ ไม้สักมีความผูกพันกับชีวิตของชาวเหนือในหลายมิติ ทั้งในรูปแบบเครื่องใช้ไม้สอย งานศิลปะวิจิตรบรรจง เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา จนถึงพระพุทธรูป

3,376 views

1

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
5,957
635
21 June 2022
13,695
638
30 April 2019
7,000
708
09 February 2023
9,483
684
30 April 2019
5,947
661
19 June 2019
5,837
695
06 November 2019
4,507
241
27 November 2019
12,827
264