กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 245

643 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนและวัฒนธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ได้ขอรับบริจาควัตถุสิ่งของจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนเป้นอย่างดี  ได้บริจาควัถตุ  สิ่งของที่เป้นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน  ที่มีอายุการใช้งานมาเป้นเวลานาน  เช่น  เตารีดโบราณ  รถจักรยานโบราณ  ล้อเกวียน  ถ้วยชาม  หน้าบันไม้ของโบสถ์  เป็นต้น

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

68 ม.11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044-441080
โทรสาร : 044-441261
เว็บไซต์ : http://www.pcmschool.ac.th
อีเมล : pcmschool2506@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00 - 14.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง