คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Thailand Awards 2021

  1. หน้าแรก
  2.    >   Museum Thailand Awards 2021

ร่วมโหวต พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่คุณชื่นชอบเพื่อมอบรางวัล

กติกาการร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ
  1. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบของที่ระลึก กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำผิดกติกาดังกล่าว ข้างต้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบสมบูรณ์ตามความเป็นจริง
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของที่ระลึก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. หลังการประกาศผู้ที่ได้รับของที่ระลึกต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564
    ทาง “ช่องแชท” หรือ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ https://www.museumthailand.com
    ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่

วันนี้ - 15 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกวันที่ 19 กันยายน 2564
ข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงในแบบฟอร์ม จะนำไปใช้ประกอบการเข้าร่วมคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ในกิจกรรม Museum Thailand Popular Vote 2021 โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น