กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 588

12,150 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้น โดยมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร  กรมศิลปากร และกรมสามัญศึกษา จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ขึ้นสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ ให้มีพิพิธภัณฑ์เมืองคู่กับพิพิธภัณฑสถานศึกษา จึงจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระราชพิธีกาญนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ภายในหมู่เรือนไทย  4  หลัง  แบ่งการจัดแสดงออกเป็น  4 เรื่อง  (หลังละเรื่อง)  ได้แก่

1.เมืองกำแพงเพชร  จัดแสดงข้อมูลภาพ หุ่นจำลอง และวีดีทัศน์แสดงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอต่างๆ ธรรมชาติวิทยาในท้องถิ่นและโบราณคดีของจังหวัดกำแพงเพชร

 

2.ชาติพันธุ์วิทยาเมืองกำแพงเพชร  จัดแสดงข้อมูลภาพ หุ่นจำลอง  คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสจอภาพ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มชนม้ง เย้า กระเหรี่ยง ลิซู และเรื่องชนพื้นถิ่นในจังหวัด ประเพณีและการดำเนินชีวิตของผู้คน 

 

3.มรดกดีเด่นเมืองกำแพงเพชร จัดแสดงสิ่งเด่นของจังหวัดด้านทรัพยากร แร่ธาตุ ด้วยสื่อจัดแสดงที่เป็นภาพ หุ่นจำลอง และคอมพิวเตอร์สัมผัสจอภาพ 

 

4.ห้องบรรยาย เป็นห้องบรรยายรวมและจัดประชุม มีจอฉายวีดีทัศน์เรื่องเมืองกำแพงเพชร  ภายในจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของชาวกำแพงเพชร อาทิ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า ภูมิปัญญา ผลงานศิลปะ ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิต

 

ส่วนบริเวณโดยรอบจัดแสดงพันธุ์ไม้โบราณ  โดยเฉพาะสวนส่วนหลังของบริเวณจัดเป็นศูนย์รวมพันธ์ุกล้วยกว่า 100  สายพันธุ์

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สายพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

104/5 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5572 2342
โทรสาร : 0-5572 2342

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ชาวไทย 20  บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท

*ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นพิเศษกรณี พระภิกษุ สามเณร คนพิการ คนชรา นักเรียน/นักศึกษา

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

2.โดยรถสาธารณะ มีรถโดยสารปรับอากาศ และ ธรรมดา เส้นทางกรุงเทพฯ-กำแพงเพชร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ทุกวัน 

 

จากสถานีขนส่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปฝั่งตะวันออก สู่ตัวเมืองกำแพงเพชร ใช้เส้นทางถนนปิ่นดำริห์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

*สถานศึกษาที่เดินทางไปต้องการให้จัดอาหารรับรองต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้า*

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 มี.ค. 2560

02 เม.ย. 2560

29 มีนาคม 2560
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงาน "วิถีถิ่นวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์จากกลุ่มประเทศอาเซียน, นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดกำแพงเพชร, นิทรรศการ "25ปี มรดกโลกกำแพงเพชร", ตลาดย้อนรอยชากังราว เป็นต้น
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดกำแพงเพชร