กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ปล่องเหลี่ยมหนึ่งเดียวในสยาม

ปล่องเหลี่ยมหนึ่งเดียวในสยาม

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 387

2,610 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปล่องเหลี่ยม เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันปล่องเหลี่ยมมีอายุ 189 ปี มีเพียงปล่องเดียวที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จากที่มีจำนวนทั้งหมด 7 ปล่อง  เนื่องจากหักพังลงแม่น้ำท่าจีนไปหมดแล้ว เหลือเพียงซากฐานอิฐเป็นหลักฐานที่ยังคงเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

 

ปล่องเหลี่ยม เดิมเป็นปล่องไฟของโรงงานหีบอ้อยน้ำตาลทราย สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2367 ในจดหมายเหตุกล่าวว่ารัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมกิจการทำน้ำตาลทรายด้วยพระองค์เอง

 

เหตุผลที่ตั้งโรงงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากสะดวกต่อการส่งขายไปยังประเทศต่างๆ เดิมปล่องเหลี่ยมตั้งห่างจากริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนประมาณ 14 เมตร  ปัจจุบันเกิดการกัดเซาะของน้ำเหลือประมาณ 4 เมตร ปล่องเหลี่ยมถูกสร้างให้เอียง 2 องศา โดยการสร้างของภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อป้องกันการหักพัง ในส่วนฐานของปล่อง มีท่อนซุงขนาดใหญ่รองรับนำหนักอยู่ด้านล่าง ซึ่งมั่นคงและแข็งแรงมาก

 

 

ในอดีตบริเวณแม่น้ำท่าจีน เป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จึงมีร่องรอยของความเจริญทิ้งไว้หลายอย่าง เช่น บ่อน้ำใช้ขนาดใหญ่ของคนงาน ถนนลาดน้ำอ้อยและถนนลูกรัง เส้นทางการเดินทางที่ถูกกำหนดจัดแบ่งไว้อย่างชัดเจน เป็นเส้นทางที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ถนนใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำตาลด้วยเกวียนเทียมควาย และขนส่งเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ในโรงงาน เพื่อช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

จากการศึกษาพบว่า ทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยาง แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแห่งนี้มีลูกจ้างทำงาน จำนวนกว่า 3,000 คน จึงมีการขุดบ่อน้ำคอนกรีตเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง นับเป็นแหล่งความเจริญที่น่าศึกษา 

 

บริเวณปล่องเหลี่ยม มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากและมีอายุยาวนาน จึงมีเรื่องเล่า ตำนาน ความเชื่อ  ของผู้คนในสมัยก่อนค่อนข้างมาก สามารถค้นหาได้จากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนซึ่งมีอายุมาก และจากคำบอกเล่าของลูกหลานในรุ่นต่อๆ มา 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม หมู่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8.30 - 17.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง