กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พื้​นบ้านพระธาตุมีชัย

พิพิธภัณฑ์พื้​นบ้านพระธาตุมีชัย

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 283

3,385 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระธาตุมีชัยตั้งอยู่ที่บ้านโคกคอน ตำบลโคกสี เป็นโบราณสถานสมัยล้านช้างอายุประมาณ 400 ปี ถูกค้นพบโดยชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงวัตถุโบราณและครอบองค์พระธาตุไว้ โดยจัดแสดงป้ายนิทรรศการ แบบจำลอง และวัตถุทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและสิ่งของเครื่องใช้ร่วมสมัย เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมงานโบราณคดีของหมู่บ้านโคกคอนในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม ส่วนที่ 4 เป็นส่วนสุดท้ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงปั้นหยา มีประตูทางเข้าสองด้าน ด้านหลักอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางพระอุโบสถประจำวัดธาตุโคกคอน

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 044 776 060

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะท่านที่ติดต่อมาเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ ทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร ใช้ถนนสุขเกษมและถนนหมายเลข 241 ไปทางถนนนิตโย/ถนนนิตโยธิน มุ่งไปตำบลธาตุนาเวง ใช้ 2 ช่องทางขวาจากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกบายพาสเข้าสู่ถนนหมายเลข 241 ขับตรงไป 160 เมตร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระธาตุมีชัย บ้านโคกคอนอยู่ทางขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง