กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 552

9,975 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

“หว้ากอ” เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 

 

ระหว่างที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รอวันพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ เมื่อใกล้ถึงวัน จึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาสร้างค่ายไว้ล่วงหน้า และพระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง เพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะฑูตานุทูตประเทศต่างๆ

 

16 พฤษภาคม พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

 

3 พฤษภาคม พ.ศ.2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

 

16 มิถุนายน พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ โดยจัดแสดงแยกอยู่ตามอาคารต่างๆ ได้แก่

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เปิดโลกคอมพิวเตอร์, ฐานเรียนรู้การคมนาคมและขนส่ง, ฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกอนาคต, ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์, บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน, บ้านวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้โบราณสถาน
 • กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ฟากฟ้า ณ หว้ากอ, ฐานการเรียนรู้มนุษย์กับดวงดาว, ฐานการเรียนรู้พระราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, ฐานการเรียนรู้รวมใจชาวประจวบ, ฐานการเรียนรู้ความเป็นไปในจักรวาลเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ และฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
 • กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา, ฐานการเรียนรู้นกและแมลง, ฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน, ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศและโลกของเรา ขุนเขา ทะเล ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4  ถวายพระราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ในปัจจุบัน อดีตเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับขณะทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และชมอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

 • อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ  ประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ พันทิวาทิตย์ พันพินิตจันทรา และดาราทัศนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนนิทรรศการดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ

 

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  สัมผัสและเรียนรู้กับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ ชมความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม ตื่นตากับการโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาของนักประดาน้ำในอุโมงค์ปลา และบิ๊กแทงก์ เวลา 11.00 และ 14.00 น. ทุกวัน

 

 • สวนผีเสื้อ  สัมผัสธรรมชาติ ดิน น้ำ พืช และแมลง ในรูปแบบของฐานการเรียนธรรมชาติศึกษา ชมผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองนานาชนิด ในบรรยากาศอันร่มรื่น มีมุมพักผ่อน ท่ามกลางน้ำตก

 

 • กิจกรรมค่ายหว้ากอ “กลางคืนดูดาว เช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลา สักการะ ร.4 ที่หว้ากอ” เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกความสามัคคี การตรงต่อเวลา และอื่นๆอีกมากมาย สนใจจองค่ายโทร 032-661104 ต่อ 15 หรือ 18 (ในวันและเวลาราชการ)

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661 098, 032-661 726, 032-661 103
โทรสาร : 032-661 727
เว็บไซต์ : http://www.waghor.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา  09.00 - 16.00  น. 

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ 30 บาท
 • เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) 20 บาท
 • *ผู้สูงอายุ พระภิกษุสามเณร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี

การเดินทาง

• รถโดยสารประจำทาง  จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำทุกวัน โดยสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และ ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสาย ใต้ใหม่ โทร. 0-2434-7192 หรือ 0-2435-1195 แล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานฯ โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง

• รถไฟ  สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) หรือสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โดยมีบริการรถไฟไปประจวบคีีรีขันธ์ทุกวัน สามารถลงรถไฟได้ที่ 
   - สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
   - สถานีรถไฟหว้ากอ
สอบถามรายละเอียดติดต่อ หน่วยบริการเดินทางรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทร. 0-2223-7010 , 0-2223-7020
สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โทร. 0-2411-0102
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1175

• โดยรถส่วนบุคคล สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า -นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            การเดินทางเข้าสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ทำได้โดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษม จากสี่แยกประจวบฯ ลงไปทางใต้ อีกประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้าม ทางรถไฟเข้าสู่อุทยานฯ หรือ จากสี่แยกประจวบฯ หลักกิโลเมตรที่ 323 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองประจวบฯ ขับรถตามถนนสละชีพ ผ่านกองบิน 5 (อ่าวมะนาว) จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ (แยกไฟแดงคลองวาฬ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคลองวาฬ ขับ รถตามทางจนถึงอุทยานฯ (เส้นทางจากกองบิน 5 - อุทยานฯ ประมาณ 10 กม.)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยส่งถึง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (หากต้องการสอบถามว่าได้รับ Fax. สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 032-661 098 / 032-611 726 # 0

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการเข้าชมฟรี มีรถเข็นให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

13 เม.ย. 2562

16 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน สงกรานต์นี้...ที่หว้ากอ  วันที่ 13 -16 เมษายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พบกับกิจกรรม  โชว์แสดงนางเงือก เวลา 09.00 – 16.00 น. สระเรือปั่น เวลา 09.00 – 16.00 น. (เฉพาะวันที่ 13-15 เม.ย 62)   **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-661 098 หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 พ.ค. 2561

20 ก.ค. 2561

13 มิถุนายน 2561
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  ขอเชิญนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 4 – 6  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประเทศ    เพื่อร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี    จำนวน 150 คน โรงเรียนละ 1 คน  การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ    ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และกติกาการแข่งขันได้ที่  เว็ปไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ หรือ สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://form.jotform.me/81414791048458

01 พ.ย. 2560

18 ธ.ค. 2560

09 พฤศจิกายน 2560
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
pav

/

next

โปรโมชั่น

free

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นี้ เพียงถ่ายรูปกับคุณแม่ แล้วแชร์ลงเฟสบุ๊ค คุณแม่จะได้สิทธิ์เข้าชมฟรี !!!  สอบถามเพิ่มเติม โทร.032 661 098 หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Sale

วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน พักใช้แรงงาน มาเติมแรงใจ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เอาใจคนใช้แรงงาน "เพียงยื่นบัตรประกันสังคม" ค่าเข้าชมลดเหลือ 20 บาท เท่านั้น!!!  พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032 - 661 101  
30.00 บาท 20.00 บาท

Sale

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดกิจกรรม “ควงคู่ดูปลา@หว้ากอ”   เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักเข้าชมอควาเรียมหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ    กติกา เพียงโพสต์รูปคู่บนเฟซบุ๊กติดแฮชแท็ก #Venlentine’s Day พร้อมเช็คอินที่อุทยานฯหว้ากอ รับสิทธิค่าบัตรเข้าชมในอัตรามา 2 จ่าย 1 คน หรือเพียง 30 บาท บัตรเด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ราคา 20 บาท 
0.00 บาท 0.00 บาท
pav

/

next