กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19 กันยายน 2565

ชื่นชอบ 748

47,849 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

“หว้ากอ” เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 

 

ระหว่างที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รอวันพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ เมื่อใกล้ถึงวัน จึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาสร้างค่ายไว้ล่วงหน้า และพระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง เพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะฑูตานุทูตประเทศต่างๆ

 

16 พฤษภาคม พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

 

3 พฤษภาคม พ.ศ.2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

 

16 มิถุนายน พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ โดยจัดแสดงแยกอยู่ตามอาคารต่างๆ ได้แก่

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เปิดโลกคอมพิวเตอร์, ฐานเรียนรู้การคมนาคมและขนส่ง, ฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกอนาคต, ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์, บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน, บ้านวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้โบราณสถาน
 • กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ฟากฟ้า ณ หว้ากอ, ฐานการเรียนรู้มนุษย์กับดวงดาว, ฐานการเรียนรู้พระราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, ฐานการเรียนรู้รวมใจชาวประจวบ, ฐานการเรียนรู้ความเป็นไปในจักรวาลเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ และฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
 • กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา, ฐานการเรียนรู้นกและแมลง, ฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน, ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศและโลกของเรา ขุนเขา ทะเล ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4  ถวายพระราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ในปัจจุบัน อดีตเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับขณะทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และชมอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

 • อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ  ประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ พันทิวาทิตย์ พันพินิตจันทรา และดาราทัศนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนนิทรรศการดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ

 

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  สัมผัสและเรียนรู้กับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ ชมความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม ตื่นตากับการโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาของนักประดาน้ำในอุโมงค์ปลา และบิ๊กแทงก์ เวลา 11.00 และ 14.00 น. ทุกวัน

 

 • สวนผีเสื้อ  สัมผัสธรรมชาติ ดิน น้ำ พืช และแมลง ในรูปแบบของฐานการเรียนธรรมชาติศึกษา ชมผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองนานาชนิด ในบรรยากาศอันร่มรื่น มีมุมพักผ่อน ท่ามกลางน้ำตก

 

 • กิจกรรมค่ายหว้ากอ “กลางคืนดูดาว เช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลา สักการะ ร.4 ที่หว้ากอ” เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกความสามัคคี การตรงต่อเวลา และอื่นๆอีกมากมาย สนใจจองค่ายโทร 032-661104 ต่อ 15 หรือ 18 (ในวันและเวลาราชการ)

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661 098, 032-661 726, 032-661 103
โทรสาร : 032-661 727
เว็บไซต์ : http://www.waghor.go.th
อีเมล : waghor2411@waghor.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา  09.00 - 16.00  น. 

ค่าเข้าชม

 • เด็ก ส่วนสูงตั้งแต่ 91 - 135 ซม. ราคา 30 บาท
 • ผู้ใหญ่ ส่วนสูงตั้งแต่ 136 ซม. เป็นต้นไป ราคา 50 บาท
 • ผู้สูงอายุ พระภิกษุสามเณร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทาง  จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่(ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน โดยสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ, ชั้น 1 และชั้น 2
 • รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) หรือสถานีรถไฟธนบุรี(บางกอกน้อย) มีบริการรถไฟไปประจวบคีรีขันธ์ทุกวัน สามารถลงรถไฟได้ที่ 
     - สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
     - สถานีรถไฟหว้ากอ
 • โดยรถส่วนบุคคล สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ 
  - เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ(ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า -นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

** การเดินทางเข้าสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ทำได้โดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษม จากสี่แยกประจวบฯ ลงไปทางใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้ามทางรถไฟเข้าสู่อุทยานฯ

 

หรือจากสี่แยกประจวบฯ หลักกิโลเมตรที่ 323 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองประจวบฯ ขับรถตามถนนสละชีพ ผ่านกองบิน 5 (อ่าวมะนาว) จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์(แยกไฟแดงคลองวาฬ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคลองวาฬ ขับ รถตามทางจนถึงอุทยานฯ(เส้นทางจากกองบิน 5-อุทยานฯ ประมาณ 10 กม.)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยส่งถึง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (สอบถามการรับ-ส่ง fax. ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-661 098 / 032-611 726 #0

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการเข้าชมฟรี มีรถเข็นให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

23

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

12 มีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูล โทร. 032 – 661 098 หรือสแกน QR Code   รายละเอียดกิจกรรม 10 เมษายน 67 ดาราศาสตร์โบราณ(Archeoastronomy) พระราชกรณียกิจด้านระบบเวลาของรัชกาลที่ 4 พิเศษ กิจกรรมดูดาว(ภาคกลางคืน) เวลา 19.00 – 21.00 น. 11 เมษายน 67 พระราชกรณียกิจด้านระบบปฏิทินของรัชกาลที่ 4 การคำนวณในคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ คัมภีร์สารัมภ์ และดาราศาสตร์ปัจจุบัน  

14 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
มาแล้ว! กิจกรรมชาวทรงอย่างแบด แต่เราจะไม่แซด เพราะเรามีของรางวัลแจกเพียบ  วันเด็กแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)   พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ สัมผัสดาวทะเล บูธกิจกรรมต่าง ๆ จากพี่ๆ ชาวหว้ากอ และหน่วยงานเครือข่าย ชมภาพยนตร์ 3 มิติ **พิเศษ  เด็กอายุไม่เกิน 14 ปีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟรี ประชาชนตำบลคลองวาฬ แสดงบัตรประชาชน เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร. 032 661 098

25 ธ.ค. 2564

26 พฤศจิกายน 2564
สุดสัปดาห์นี้ พบกับกิจกรรมดีๆ "กินลม ชมทะเล @ หว้ากอ"  บริการนั่งรถรางชมวิว ชิวๆทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 64 นี้เป็นต้นไป   เส้นทางการเดินรถจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -> พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 -> สวนเกษตรธรรมชาติ  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที/รอบ หยุดพักจุดละ 5 นาที) รอบการเดินรถ 11.30 น. / 13.30 น. / 14.30 น. / 15.30 น.   ซื้อบัตรโดยสารได้ที่จุดจำหน่ายตั๋ว อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในราคาเพียง 10 บาท/ท่าน ขึ้นรถได้ที่บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามเวลารอบการเดินรถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   หรือโทร. 032-661 726

03 มี.ค. 2564

07 มี.ค. 2564

03 มีนาคม 2564
ร่วมสนุกกับกิจกรรม DAVINCI ถอดรหัสดาราศาสตร์ เพียงท่านถอดรหัสภาพ พร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วที่สุดและทำตามกติกาครบถ้วน  รับไปเลย !!! แผนที่ดาวแบบหมุน ไปดูดาวบนท้องฟ้าแบบฟินๆ   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1) กด Like เพจ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) กด Like และ Share กิจกรรมลงในหน้า facebook ของตนเอง โพสเป็นสาธารณะ  3) ตอบคำถามโดยการถอดรหัสคำใบ้ให้ถูกต้อง โดยแคปหน้าจอแล้วคอมเม้นใต้โพสกิจกรรม  *** ทีมงานจะทำการคัดเลือกคำตอบจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด  จำนวน 5 คน เท่านั้น ที่จะได้รับของรางวัลเป็นแผนที่ดาวแบบหมุน ***   ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลผ่านเพจ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

24 ธ.ค. 2563

31 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ปิดพื้นที่ห้ามเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง อนุญาตเฉพาะบุคลากรภายในและผู้มาติดต่อราชการ เข้า-ออก เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องงดให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขออภัยแก่นักท่องเที่ยวมา ณ ที่นี้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB : อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง