กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม

23 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 319

2,630 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสีนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งของอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์สถานในการระลึกถึงเหตุการณ์ธรณี พิบัติภัยสึนามิในปี พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อประโยชน์แก่เยาวชน ชุมชน และบุคคลโดยทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมชุมชนในการสร้างรายได้ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ สร้างความตระหนักถึงการเตรียมการรับมือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

การจัดแสดงเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์โดยการใช้พื้นที่จัดแสดงภายนอก เป็นตัวอาคารประกอบภูมิทัศน์ และการจัดแสดงนิทรรศการภายใน ภายใต้แนวคิดการเล่าเรื่องด้วยวิธีการกึ่งเรื่องราวกึ่งวัตถุ (story and object based) จากเรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล และคำบอกเล่าจากผู้ประสบภัยในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงวัตถุที่รวบรวม จากเหตุการณ์ในการเล่าเรื่อง โดยพื้นที่โครงการ แบ่งได้เป็น ๔ ส่วนหลัก ได้แก่

 

     (๑) ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร ประกอบด้วย บริเวณติดตั้งเรือสีฟ้า, บริเวณติดตั้งเรือสีส้ม, พื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบอาคารและหอชมทัศนียภาพ, ทางเดินบนดาดฟ้า และป้ายจารึกชื่อผู้สูญเสีย

 

     (๒) ส่วนบริการ ประกอบด้วย ห้องโถงทางเข้า, บริเวณจำหน่ายบัตรและห้องเจ้าหน้าที่ ขนาด ๑๒๐ ตร.ม., ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านกาแฟ ขนาด ๖๐ ตร.ม. และห้องมัลติมีเดีย ขนาด ๑๐ ตร.ม.

 

     (๓) ส่วนนิทรรศการภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ ๑ ขนาด ๑๒๕ ตร.ม., ห้องนิทรรศการ ๒ ขนาด ๒๖๖ ตร.ม. และบ้านจัดแสดง ขนาด ๖๕ ตร.ม.

 

     (๔) พื้นที่สนับสนุนอื่นๆ ประกอบด้วย ลานจอดรถ, พื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และห้องน้ำให้บริการนิทรรศการภายในออกแบบโดย นายวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ และ นายภัทร สำราญสุข มัณฑนากรชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

 

 

โดยแบ่งลำดับขั้นการเข้าชมแบบ linear เริ่มจากการรับชมวีดิทัศน์นำเข้าเนื้อหาและบรรยากาศนิทรรศการ

  • โซนที่ ๑ สัณฐานของบ้านน้ำเค็ม
  • โซนที่ ๒ เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย
  • โซนที่ ๓ ความรู้เบื้องต้นธรรมชาติของสึนามิ
  • โซนที่ ๔ เล่าเรื่องจากวัตถุ
  • ซนที่ ๕ และ ๖ เป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ที่เกิดภายหลังจากภัยพิบัติในด้านการเรียนรู้และป้องกัน
  • โซนที่ ๗ พื้นที่เปิดให้ชุมชนสามารถเข้าใช้สอยในกิจกรรมของชุมชน

ก่อนที่จะไปชมนิทรรศการกลางแจ้ง เรือสีส้ม เรือสีฟ้า และขึ้นด้านบนดาดฟ้า ระลึกถึงผู้เสียชีวิต

และขึ้นหอชมวิวบ้านน้ำเค็ม เป็นจุดสุดท้าย

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท์ : 076-410 245
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Bannamkhemtsunamimuseum
อีเมล : bannamkhemtsunami@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันพุธ-วันอาทิตย์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

(ปิดวันจันทร์ - อังคาร) 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วย : google maps

https://goo.gl/maps/WJnM27LswCv1mSG96

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม ถึง พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำ และ ทางเดินสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 มิ.ย. 2566

15 ก.ค. 2566

29 มิถุนายน 2566
พารู้จักจุดสตาร์ท - เส้นชัย งาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” เดิน - วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ จังหวัดพังงา    จากเหตุสึนามิเมื่อปี 2547 จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ  โดยบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลกระทบมากมายต่อชุมชนบ้านน้ำเค็ม ทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านจิตใจ ภาพความสูญเสียที่ชาวบ้านต้องเผชิญเป็นบทเรียน และแรงผลักดันให้ชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็มร่วมกันวางแผนเตรียมการรับมือเหตุดังกล่าว  เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดและปลอดภัย   เส้นทางเดิน-วิ่ง งาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023”  เดิน – วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ จ.พังงา ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเตรียมการรับมือเหตุสึนามิของชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็ม ที่ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดจุดอพยพเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น   จุดสตาร์ทของงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023”  ของ จ.พังงา เริ่มต้นที่อนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง เหตุการณ์มหาพิบัติภัยสึนมิ ปี 2547 อนุสรณ์แห่งนี้ความโดดเด่นด้วยอุโมงค์ทรงโค้งคล้ายรูปคลื่น ที่อีกด้านเป็นกำแพงที่มีป้ายจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิ   ระยะทางเดิน - วิ่งของเส้นทางนี้ รวมประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อไปสู่เส้นชัยหรือจุดปลอดภัย ในการเดิน - วิ่งที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ซึ่งเมื่อปี 2547 ก็เป็นจุดอพยพรองรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ โดยในแผนเผชิญเหตุสึนามิ ปี 2566 ของจ.พังงา ก็ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม เป็นจุดรองรับการอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็ม ได้ช่วยกันบำรุงรักษาป้ายบอกทางระหว่างเส้นทางอพยพให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากเกิดสึนามิขึ้น   สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” จ.พังงา สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2566  ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/adehY หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ด้านล่าง  

10 เม.ย. 2566

14 เม.ย. 2566

08 เมษายน 2566
แจ้งประกาศปิดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๖ วันที่ 10 - 14 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.   วันที่ 10 - 11 เมษายน เป็นวันปิดทำการของพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม  และเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทางพิพิธภัณฑ์ ฯ จึงขอหยุดให้บริการ ในวันที่ 12 - 14 เมษายน โดยจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 เมษายน    ขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวนี้ สุขสันต์วันสงกรานต์  

25 ก.พ. 2566

23 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.        เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องของดส่งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก จะเปิดทำการในวันถัดไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25656
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง