คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Active learning
กิจกรรมปี 2567

07 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

Active learning

191 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Active learning กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลเมือง

  • เรียนรู้เทคนิค Active learning นำไปใช้กับนักเรียน
  • ฝึกใช้แอปพลิเคชัน iNaturalist บันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิต
  • ร่วมสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *ได้รับเกียรติบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร*

 

กำหนดการ

  • รุ่นที่ 5 : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-11.30 น.
  • รุ่นที่ 6 : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.30 น.
  • รุ่นที่ 7 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-11.30 น.

ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้

ดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

การเตรียมตัว และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54903

วันที่สร้าง : 07 มิถุนายน 2567

0

แบ่งปัน

07 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911