คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ACTIVITY SERIES: HISTORY & CREATIVE CULTURE 2024
กิจกรรมปี 2567

28 พ.ค. 2567

07 ก.ค. 2567

ACTIVITY SERIES: HISTORY & CREATIVE CULTURE 2024

147 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยาม ขอชวนคนสายสร้างสรรค์มาร่วมเวิร์กชอป 

สำหรับทุกคนที่อยากมีฟอนต์อักษรเป็นของตัวเอง 

และอยากชวนคนช่างสำรวจ มาค้นพบผัสสะและทดลองสร้างงานด้วย 

เทคนิค Collective Charcoal Animation

ใน ACTIVITY SERIES: HISTORY & CREATIVE CULTURE 2024

 

I-ONE DAY WORKSHOP ( x มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว x) 

2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น.

My Calligraphy-Draw Your Font. ประดิษฐ์ฟอนต์ลายมือดิจิทัล

ชวนคนอยากมีฟอนต์ลายมือทั้งไทย อังกฤษ มาแปลงลายมือ

ที่คัดมาออกแบบเป็นฟอนต์เวกเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

และพัฒนาการออกแบบให้ฟอนต์ลายมือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้

วิทยากร

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

II-WORKSHOP + ONE DAY HAPPENING EXHIBITION

6-7 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-18.00

Animation in the Other Way Round.

อนิเมชั่นในทางกลับกัน ชวนทุกคนมาสำรวจผัสสะต่างๆ ของมนุษย์

พร้อมทดลองสร้างงานด้วยเทคนิค Collective Charcoal Animation

ที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อขยายนิยามจากรากศัพท์ Animation = Soul

วิทยากร

1) คุณวาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์

ศิลปินออกแบบเสียงและกระบวนกร Klowerº

2) อาจารย์เกวลี วรุตม์โกเมน คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปินอนิเมชั่นและกระบวนกร Klowerº

3) อาจารย์ภัทร นิมมล

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

4) อาจารย์วรพจน์ อินเหลา

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เวิร์กชอปและกระบวนการสร้างสรรค์ โดย

กลุ่มศิลปิน Klowerº X คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต มิวเซียมสยาม

 

ร่วมสนับสนุน โดย 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มศิลปิน Graphy Animation

 

กำหนดการสำคัญ

  • 28 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2567 รับสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอป ฟรี 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 11.00 โมงเป็นต้นไป คลิก https://forms.gle/pCmgyxFp2YFYMa1J7

  • 23 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กชอป
  • 6 กรกฎาคม 2567 One Day Workshop @Museum Siam
  • 7 กรกฎาคม 2567 One Day Happening Exhibition @Museum Siam

ดูรายละเอียดได้ใน http://www.museumsiam.org/ActivitySeries2024

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม โทร 02 225 2777 ต่อ 410

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

28 พ.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775