คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   MOSAICO Italian code of a timeless art
กิจกรรมปี 2567

28 พ.ค. 2567

22 มิ.ย. 2567

MOSAICO Italian code of a timeless art

182 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ MOSAICO Italian code of a timeless art

มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์ จากดินแดนอิตาเลีย 

ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 ณ มิวเซียมสยาม 

 

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

Talk มองโมเสกมุมเทพปกรณัม

วิทยากร : ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

Talk โมเสกอิตาลีในสยาม

วิทยากร

1) คุณสุรยุทธ วิริยะดำรงค์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

2) วิทยากรจากวัดสระเกศฯ

 

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

Talk โมเสกอิตาลีวัดราชบพิธ เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปะการทำโมเสกแบบดั้งเดิม

วิทยากร

1) Mr. Fabrizio Travisanutto,President of Travisanutto Mosaics SRL

เจ้าของโรงงานกระเบื้องโมเสก อิตาลี

2) รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรดำเนินรายการ

3) ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรารักษ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

Workshop-History and Sensory

เล่าประวัติศาสตร์ศิลป์ถิ่นอิตาลีและทำศิลปะประดิษฐ์โมเสก

วิทยากร

1) ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2) คุณธัญญลักษณ์ ลิ้มเกษมสถาพร โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ฟรี สามารถสแกน QR code หรือ

คลิกลิงค์ >>>https://shorturl.asia/wQhkG

สอบถามข้อมูล โทร. 02 225 2777 ต่อ 410

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

28 พ.ค. 2567 - 22 มิ.ย. 2567

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775