คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   " มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า " จ.นครนายก
กิจกรรมปี 2567

29 พ.ค. 2567

11 ส.ค. 2567

" มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า " จ.นครนายก

164 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ " มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า " ประจำปี 2567 

จังหวัดนครนายก

 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า

ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมย้อนอดีต “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” 

เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย 

รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง 

ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2567

( เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 -16.00 น.)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum

 

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

29 พ.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567

09:00 - 16:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820