คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567
กิจกรรมปี 2567

20 พ.ค. 2567

27 มิ.ย. 2567

ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567

232 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชม

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567” รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์

ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2566 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 45 แห่งทั่วประเทศ รวม 164 ชิ้น  

แบ่งเป็น ผลงานของระดับปริญญาโท 12 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 152 ชิ้น 

ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย เป็นต้น

 

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2567 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน   (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร.02-281-5360-1

E-mail: info@queengallery.org,

FACKBOOK: https://www.facebook.com/queengallerybkk/

วันที่สร้าง : 20 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

20 พ.ค. 2567 - 27 มิ.ย. 2567

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359