คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 2/2567
กิจกรรมปี 2567

13 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567

สัมมนาวิการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 2/2567

291 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยน

พัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477 (วิกฤตและโอกาส)

 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องสามศร 1 ชั้น 6 อาคารำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเสวนาในครั้งนี้

ช่วงเช้า: ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล, ดร.บุญตา เขียนทองกุล และผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์

ช่วงบ่าย: ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย, ผศ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล

รศ.ธรณัส หินอ่อน และคุณพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

 

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานในสถานที่จริง 

จะได้รับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FSv9h8E7Z9faoUTB9

 

ปิดรับการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ:

King Prajadhipok Museum https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum

วันที่สร้าง : 09 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

13 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567

09:00 - 16:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820