คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
กิจกรรมปี 2567

02 พ.ค. 2567

04 พ.ค. 2567

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน

135 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 67 เวลา 12.00-13.30 น. ชมฟรี

ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์

 

พบกับ การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

  • เพลงอีแซว “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
  • เพลงอีแซว “ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ”
  • เพลงฉ่อย “เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย”
  • เพลงเรือ “ย้อนยุคเพลงเรือโบราณ”
  • เพลงเกี่ยวข้าว “วิถีการทำนา”

 

 

สอบถามข้อมูล โทร. 09 5479 5868

FB: https://www.facebook.com/Nitasrattanakosin

วันที่สร้าง : 02 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

02 พ.ค. 2567 - 04 พ.ค. 2567

๑๐๐ ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๔

โทรสาร : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๓